Agridagen gaat door van 20 tot en met 22 mei in Ravels

28 januari 2022
De coronacrisis maakt het de organisatoren van beurzen en evenementen ook dit jaar niet
gemakkelijk. Half januari heeft AgriBevents beslist om de Agridagen niet te laten doorgaan op
4, 5 en 6 maart. Het organisatieteam blijft echter niet bij de pakken zitten en stelt nu in
overleg met de standhouders een nieuwe datum voorop. Het aftellen naar een blij weerzien
met de landbouwsector kan beginnen!

Met de beslissing om de beurs uit te stellen wil de organisatie alle betrokken partijen behoeden
voor de mogelijke financiële gevolgen van een last minute afgelasting en ook het welzijn van de
bezoekers, exposanten en medewerkers niet op het spel zetten.

“De huidige coronasituatie is te onzeker om begin maart een normale beurs te garanderen”,
vertelt Voorzitter Georges Van Keerberghen. “Nochtans was de beursvloer al voor meer dan
95% ingevuld. Het feit dat wij in een uiterst onzekere periode kunnen rekenen op het
engagement van zoveel bedrijven, steekt ons als organisatie een hart onder de riem.”

Nood aan een contactmoment

AgriBevents dacht er in eerste instantie aan om de beurs meteen uit te stellen naar 2024. Maar
de Voorzitter krijgt dagelijks tal van signalen dat heel wat mensen uit de landbouwsector nood
hebben aan sociale en commerciële contacten.
“De coronacrisis begint duidelijk op iedereen te wegen. De mensen willen terug buitenkomen,
elkaar ontmoeten en naar iets uitkijken”, vertelt hij. “Daarnaast gaven de afgelopen weken ook
verschillende firma’s spontaan aan dat er - na het wegvallen van bijna alle andere
landbouwbeurzen - nood is een contactmoment voor onze sector. Daarom hebben wij bij de
ingeschreven exposanten een bevraging gelanceerd om de Agridagen uit te stellen naar een
later tijdstip. Op basis daarvan en na grondige afweging van alle pro’s en contra’s, hebben we
nu beslist om de vierde editie van de vernieuwde Agridagen te laten doorgaan in het weekend
van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei. Dat was ook de keuze van 85% van de ruim 160 firma’s
die op onze enquête hebben gereageerd.”

Ongedwongen sfeer

Alles hangt nu af van de verdere evolutie van de pandemie, maar het organisatieteam is alvast
enthousiast.
“Uiteraard zullen wij de beurs enkel effectief organiseren als deze op een quasi normale manier
kan plaatsvinden. Op basis van de huidige evolutie hopen wij toch dat de landbouwsector in mei in een ongedwongen sfeer zal kunnen bijeenkomen. Een losse babbel zonder horecaprotocol,
dat is waar wij naar streven. Wij zijn ervan overtuigd dat het – na een lange periode van beperkt
sociaal contact – een bijzonder hartelijk weerzien zal worden.”

Financieel risico voor exposanten beperken

AgriBevents probeert maximaal het financiële risico voor de exposanten te beperken.
“Iedere firma kan vrij kiezen om al dan niet deel te nemen aan deze uitgestelde editie, zonder
financiële consequenties. Maar ook in het geval de beurs alsnog omwille van corona zou
moeten worden geannuleerd, rekent de organisatie geen inschrijvings- of administratiekosten
aan. Wij beschouwen onze exposanten als échte partners en willen met deze regeling bewijzen
dat dit geen holle woorden zijn”, besluit Georges Van Keerberghen.

Agridagen 2022: praktische info

  • Wat: vakbeurs voor de veeteelt (pluimvee-, varkens- en rundveehouderij) en mechanisatie op erfniveau
  • Waar: Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels
  • Wanneer: van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei 2022
  • Openingsuren: elke dag van 10.00 tot 18.00 uur
  • Toegangsprijs: € 13, kinderen (-12j) gratis
  • Parking: gratis
  • Contact: +32(0)9/245.36.13, info@agridagen.be