Agridagen biedt sector ontmoetingsforum

In de tweede helft van februari kan er niet alleen gedacht worden aan het voeden van de velden, maar ook aan het voeden van de geest. In Ravels vindt de brede landbouwgemeenschap van 16 tot 18 februari opnieuw een boeiende combinatie van interessante technieken en diensten, leerrijke seminaries en warme ontmoetingen tussen gelijkgezinden.

Net die combinatie van verschillende ingrediënten maakt het succes van de Agridagen. Alles was ook in de steigers gezet om daar nog één veelgesmaakt ingrediënt aan toe te voegen: de prijskampen. Maar het verontrustende nieuws dat het aantal IBR-dragers opnieuw toeneemt in Vlaanderen, noopte de organisatoren tot een andere beslissing. “Als organisator namen wij onze verantwoordelijkheid. Het belang van de sector primeert: wij willen het levenswerk van onze veehouders maximaal beschermen. Daarom hebben we beslist om alle veeprijskampen op de Agridagen te annuleren”, deelde Agridagen-voorzitter Joris Van Olmen vlak voor de opbouw startte mee. Een flinke streep door de rekening, want met een wedstrijd showmanship, provinciale melkveeprijskamp en een prijskamp Belgisch witblauw hadden de organistoren een goedgevuld programma om de fokkerij een hart onder de riem te steken. “De prijskampen zijn een mooie traditie die we in ere wilden houden en dus ten volle ondersteunen”, aldus prijskampverantwoordelijke Tom Destoop. Helaas kent die traditie in 2024 dus een onderbreking.

organisatie
agri
20.000 bezoekers

We spreken van een traditie, al is het een vrij jonge. De tweejaarlijkse beurs werd voor een eerste keer in Ravels gehouden in 2016. Het is de (geestelijke) opvolger van de Pluimveedagen in Geel, die de Landsbond Pluimvee voor het eerst in 1966 organiseerde. De focus op het pluimvee bleef daarbij, maar werd daarbij opengetrokken naar andere sectoren. Dat uitte zich ook in een stijgend aantal bezoekers, met in 2020 al meer dan 20.000 bezoekers. “Na de iets mindere editie van 2022 die in de nasleep van corona en op een minder gunstig moment plaatsvond, mag de ambitie weer die kaap van de 20.000 zijn”, vond Joris Van Olmen.

Bijdragen aan de sector

Naast een commerciële focus, wil de Agridagen ook voldoende aandacht hebben voor het sociale aspect voor de beurs. “Mensen komen ook naar de Agridagen voor een goede babbel tussen pot en pint. De problemen die over de sector hangen zullen er niet mee opgelost zijn, maar het kan deugd doen om het eens tegen gelijkgezinden te kunnen zeggen”, aldus de beursvoorzitter. De thema’s die over de sector hangen zijn niet gering: PAS, geopolitieke onzekerheid, prijsvorming. In de Noorderkempen komen daar nog de natuurimplicaties bij van de Kalmthoutse Heide, het Turnhouts Vennengebied en de GRUP Vallei van de Kleine Nete en de Aa. “Allemaal hebben ze direct of indirect een impact op de landbouwsector. Het stelt de sector voor gigantische uitdagingen. Er moeten continu, soms niet-evidente keuzes gemaakt worden. Als Agridagen willen we in dat kader onze ondersteunende rol opnemen. We willen bijdragen aan de dynamiek van en de duurzaamheid in de sector.”
Dat uit zich naast het overduidelijke commerciële aspect van de beurs waarbij standhouders hun innovaties naar voren schuiven ook in de kennisuitwisseling tijdens de seminaries die vrijdag en zaterdag weer een prominente plek krijgen in de daartoe voorziene aparte tent.

Goede mix bestaand en nieuw

Net zoals voorgaande edities zijn de vier beurshallen volledig gevuld, goed voor 2 ha aan beursruimte. 216 exposanten tekenden present, waarvan 63 nieuwkomers, al gaat het voor een deel om terugkeerders die in 2022 pasten wegens corona. “We zitten met een goede mix van bestaande en nieuwe standhouders, van continuïteit en innovatie.” De opdeling van die standhouders naar sector vertelt ook veel over de maatschappelijke context. Tegenover de vorige editie zijn er dit jaar opmerkelijk minder stallenbouwers en stalinrichters. Het maakt het erg tastbaar dat de huidige vergunningsmoeilijkheden ook de toelevering van de land- en tuinbouw hard raken. Hun plek werd op de beursvloer vooral ingenomen door aanbieders van groene energie. Ook bedrijven actief in renovatie en isolatie tekenen present op de beurs. De veevoedersector blijft een sterkhouder van de Agridagen. Met driekwart van de exposanten afkomstig uit ons land is het duidelijk dat het doelpubliek vooral Vlaanderen betreft. Nog eens een vijfde van de standhouders komt uit het (erg nabijgelegen) Nederland. 

agri
Geen wandeling door het park

Als vinger aan de pols van de sector kan de Agridagen uiteraard niet om de onrust onder de boeren heen. “We gaan het licht van de zon niet ontkennen. Er is heel veel onzekerheid en frustratie onder de boeren en in de keten”, bevestigde Joris Van Olmen. “De vorige editie hebben we ook ruimte geboden aan bijvoorbeeld de stuurgroep Turnhouts Vennengebied om bezwaarschriften te verzamelen als onderdeel van het toenmalige openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS. Uiteraard leven we mee met de landbouwers en hun gezinnen. Tegelijkertijd hopen we dat de beurs ook de mogelijkheid geeft aan bezoekers om eens de pauzeknop in te drukken en aan andere dingen te denken. De beurs is een plaats om de banden onder elkaar aan te halen en het gesprek aan te gaan. Met de toelevering, maar ook onder elkaar. Die ruimte willen we de komende editie zeker weer geven. De Agridagen wil vooral een positief imago van de landbouwsector uitdragen naar het brede publiek. We weten dat dit geen ‘wandeling door het park’ is, maar we gaan de uitdaging aan. Hopelijk pikt ook het beleid dit signaal op”, besluit Joris Van Olmen.