Menu

Terug naar Actualiteit >Agribex officieel van start gegaan

Alle regio's
Alle sectoren

Op 5 december ging in Brussels Expo Agribex officieel van start met de professionele dag. De beurs werd geopend door Vlaams minister-president Bourgeois en Waals minister-president Borsus. Ook federaal minister van Landbouw Dennis Ducarme was present, net als Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Deze eerste beursdag was voorbehouden voor de ‘professionals’. Vanaf 6 december is de beurs  voor iedereen toegankelijk.

Vanmiddag stelde organisator Fedagrim zijn economisch dossier voor aan de pers. De landbouwsector heeft de voorbije jaren een serieuze knauw gehad, en dat zie je in de cijfers.

Binnen de sector van de uitrusting voor de landbouw en de groene zones zijn er 1100 bedrijven actief. Het overgrote deel daarvan zijn dealers, 5,6% zijn fabrikanten en invoerders en 5,3% zijn actief in de stallenbouw. De sector stelt zo’n 14.000 mensen tewerk. De voorbije jaren had de tractorverkoop het moeilijk, maar de verkoop nam in 2016-2017 wel weer toe met 15%. Voor machines als aardappel- of bietenrooiers is de trend minder positief: een daling met 6%. Op het vlak van veeteeltuitrusting en stallenbouw is het enkele jaren zeer moeilijk geweest, maar de sector vindt langzaam haar vertrouwen terug en investeringen trekken weer aan. Er is vooral  interesse in varkensstallen en bewaarloodsen. Melkapparatuur zoals koeltanks doet het dan weer veel minder goed, de verkoop is jaren niet meer zo laag geweest.

Johan Colpaert, voorzitter van Fedagrim, benadrukt het belang van de groene sector: “Die doet het wel heel goed, en het is daar waar Fedagrim en haar leden nog wel marges kunnen halen. Dat compenseert voor een deel de mindere jaren in de landbouw. Ook wijnbouw is zeer sterk aan het groeien.”

Na de uiteenzetting van het Fedagrim dossier kwam Stephanie Van Weyenberg van het ILVO aan de beurt. Zij gaf een overzicht van de verplichte controles op melkkoeltanks die de afgelopen twee jaar worden gedaan door technici. Er werden de afgelopen twee jaar 8000 tanks doorgemeten door 229 technici. Het visgraatmelksysteem blijkt nog steeds het populairst (39%). 10% werkt al met robots, maar toch nog 22% heeft bindstallen. Al zal die laatste groep bedrijven de komende jaren waarschijnlijk de sector verlaten.