Menu

AGR-GPS-apps doorgelicht

Terug naar Actualiteit
Thema: 
De regelgeving rond het transporteren van mest wordt voortdurend strenger en de Mestbank voorziet steeds meer maatregelen om dit alles te controleren. Bij de invoering van MAP 6 is beslist dat iedereen die vloeibare dierlijke mest met een burenregeling vervoert, naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, gebruik moet maken van AGR-gps. Dit betekent dat niet alleen erkende vervoerders maar ook gewone landbouwers nu onder deze regeling vallen.

Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie en Bodembeheer

Bij de uitwerking van deze beslissing werd als alternatief het gebruik van een vereenvoudigd systeem, de AGR-gps-app op de smartphone toegelaten. De aanbieders van deze apps moeten erkend worden door de Mestbank. Momenteel zijn er in Vlaanderen drie gps-dienstverleners met een goedgekeurde app. In dit artikel bekijken we ze in detail.

Algemeen principe overal hetzelfde

Voordat je een AGR-gps-app kan gebruiken, moet je via het Mestbankloket een AGR-nummer aanvragen. Dat nummer heeft de dienstverlener nodig om de AGR-gps-app te kunnen programmeren. Je kan een AGR-nummer aanvragen via het Mestbankloket, van zodra je een dienstverlener hebt gekozen.

Om een mesttransport te beginnen, open je de gekozen app op je smartphone. Een transportcyclus wordt gestart met ‘het laden van mest’. Geef daarvoor het nummer van de burenregeling in. Het laadbericht geef je in op de exacte plaats waar de mest geladen wordt. Als het laadbericht werd doorgegeven is de cyclus officieel gestart. Tijdens het vervoer van de mest, stuurt de app om de 5 minuten een signaal naar de Mestbank. Als je aankomt op het perceel, moet je een ‘losbericht’ versturen en kan je de mest uitrijden. Als je meerdere percelen wil bemesten, kan dat door gewoon naar het volgende perceel te rijden en opnieuw een losbericht te versturen. Als je klaar bent met het uitrijden, moet je een ‘definitief losbericht’ versturen om de cyclus te beĆ«indigen. Als je lost in een opslag, moet je een losbericht versturen op de exacte losplaats, voor het lossen van de meststoffen. Na het lossen geef je een definitief losbericht. Een mesttransportcyclus bestaat dus minstens uit een laadbericht, een losbericht en een definitief losbericht. De app moet uiteraard ook weten met welke capaciteit het transport wordt uitgevoerd. Je moet dus je transportmiddel registreren op de app. Indien je meerdere combinaties hebt, kunnen deze geregistreerd worden en kies je de juiste combinatie bij het starten van de cyclus. Alle apps moeten voorzien dat de gebruikers altijd een testsignaal kunnen sturen naar de Mestbank. Ze moeten ook steeds een 24/7 service aanbieden. Als een mestcyclus afgesloten wordt, kan de VLM je verplaatsingen niet meer volgen.

De app zelf is altijd gratis. Het abonnement om de app te gebruiken is echter nooit gratis. Laat je dus niet misleiden door de boodschap ‘gratis app’.

De aanbieders zijn vertrouwd met de Mestbank en het MAP omdat ze allemaal de klassieke AGR-gps-toepassingen leveren voor erkende mestvervoerders.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: