Menu

AGR-GPS app voor burenregeling voortaan verplicht

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Bij het invoeren van MAP 6 werden de regels voor het voeren van mest met een burenregeling verstrengd.

Bij het invoeren van MAP 6 werden de regels voor het voeren van mest met een burenregeling verstrengd. Zo is bijvoorbeeld een burenregeling beperkt tot 3 maand maar meerdere burenregelingen met dezelfde landbouwer zijn wel mogelijk. Verder is het zo dat, als de afnemer op 1 januari percelen aangeeft in de oranje of rode gebiedstypes, voor vloeibare dierlijke mest, de trekker uitgerust moet zijn met AGR-GPS. Ook als de mest vervoerd wordt naar groene of gele percelen of naar een mestopslag van dat bedrijf. En dit moet vanaf vandaag (1 augustus 2020) ook verplicht geregistreerd worden via de AGR-GPS app.

Augustus regeling voor vloeibaar dierlijke mest in gebiedstype 2 en 3 versus burenregeling met AGR-GPS 

Binnen MAP 6 is één van de maatregelen geldig binnen gebiedstypes 2 en 3 dat jaarlijks vanaf 1 augustus vloeibaar dierlijke mest naar akkerland verplicht moet gebeuren met een erkend voerder met AGR-GPS. Dit kan je als landbouwer dus niet zelf doen met de AGR-GPS app maar moet je verplicht met een erkend voerder met AGR-GPS laten uitvoeren.  

Het verplicht gebruik van de AGR-GPS app voor een burenregeling met vloeibaar dierlijke mest naar een afnemer met één of meerdere percelen in gebiedstype 2 of 3 is het hele jaar van toepassing en is voortaan verplicht te gebruiken. Weet dat vanaf 2021 de gebiedstypes gerevalueerd worden en deze dus kunnen wijzigen.  

Gebruik van de AGR-GPS app

Als het transport van de burenregeling zelf wordt uitgevoerd, moet dit door de aanbieder of de afnemer van de mest met een trekkend voertuig waarvan hij eigenaar is. Ook transporten van de mestverwerking naar een bedrijf met één of meerdere percelen in gebiedstype 2 of 3 moeten met deze app.  

Het opvolgen van de burenregeling zal dus gebeuren via een applicatie op de smartphone. De software hiervoor kan aangekocht worden bij een AGR-GPS dienstverlener. Een lijst met mogelijke aanbieders kan je vinden op de website van de VLM.

Om de app te kunnen installeren, zal ook een AGR-nummer moeten aangevraagd worden. Dit is mogelijk op het mestbankloket.  

Eens de app geïnstalleerd is op de smartphone, kan je aan de slag:

  1. Voor je start met laden open je de app 
  2. Je klikt op laden en geeft het nummer van de burenregeling in 
  3. Nu kan je starten met laden 
  4. Eens aangekomen op het perceel klik je, voor het uitrijden van de mest, op ‘lossen’ 
  5. Als de lading op meerdere percelen wordt gelost klik je bij de start van elk nieuw perceel op ‘lossen’.  
  6. Eens de vracht volledig is gelost klik je op ‘definitief lossen’ 

Bovenstaande stappen herhaal je voor iedere vracht.  

Meer informatie

Thema: