Menu

Afrikaanse varkenspest tekent varkensmarkt

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Onze varkenshouderij beleeft moeilijke tijden. Vooral de zeugenhouders hebben het zwaar te verduren en de Afrikaanse varkenspest heeft de marktsituatie bij ons nog verder vertroebeld. Sommige exportlanden hebben hun grenzen gesloten en ook het intracommunautair handelsverkeer voor Belgisch varkensvlees is gestoord. Daardoor noteren onze markten lager dan in het buitenland. Hoopgevend is wel dat de kloof kleiner werd.

Bioveiligheid is sleutelwoord

De economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest zijn zeer groot. Om erger te voorkomen is het belangrijk dat het virus niet overslaat naar de varkensbedrijven. Het helpt dat de bufferzone leeggehaald werd, maar dat betekent niet dat de toestand nu veilig is. De dreiging van het virus is nog steeds zeer acuut en alle schakels in de keten moeten volop blijven inzetten op bioveiligheid. De varkenshouders spelen daarin een centrale rolt en moeten iedereen die op hun bedrijf komt voor zijn verantwoordelijkheid stellen. Compromissen zijn onmogelijk, want die kunnen je zuur opbreken.

De verplichting om transport van dieren een-op-een te organiseren is ingrijpend voor de aan- en afvoer van zeugen, biggen en vleesvarkens. De sector begrijpt dat deze maatregel doeltreffend is, maar vraagt praktische mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken, zonder in te boeten op de bioveiligheid.

Economische schade beperken

Door het verlies van zestien exportbestemmingen en de opportunistische houding van Europese vleesbedrijven staat onze varkenssector zwaar onder druk. We moeten in de eerste plaats het vertrouwen van de handelspartners herwinnen. Het ruimen van de bufferzone is daarbij een heel belangrijke stap. De taskforce Export zet maximaal in op het heropenen van de exportbestemmingen. Deze week is er op het vlak van export wel een lichtpuntje, want na druk diplomatiek overleg aanvaardt Maleisië het regionaliseringsprincipe en het embargo op Belgisch varkensvlees wordt opgeheven. Hopelijk volgen ook andere landen.

Op het Europese vlak heeft het bezoek van Boerenbond aan Europees commissaris Andriukaitis ertoe geleid dat Tsjechië afziet van de extra controles op Belgisch varkensvlees. Er is binnen de EU immers afgesproken dat vlees uit niet-afgebakende gebieden vrij verhandeld mag worden. Boerenbond heeft, gezien de crisissituatie, Europa ook gevraagd naar extra economische compensaties, maar daarvoor werd maar weinig hoop in het vooruitzicht gesteld. Op de komende Europese landbouwraad is de Afrikaanse varkenspest ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp.

Ook de bedrijfsleiders doen er goed aan om na te denken hoe ze met de huidige marktsituatie omgaan. Het is belangrijk om wakker te zijn in de markt en niet toe te laten dat van de situatie misbruik wordt gemaakt om de toeslagen in te perken. Om het vleesaanbod niet te laten oplopen, zou het interessant kunnen zijn om vleesvarkens wat vroeger aan te leveren, al werd er de laatste weken al goed doorgeslacht, zoals blijkt uit de doorgegeven slachtaantallen. Hopelijk kunnen de slachterijen stilaan profiteren van het stijgende vertrouwen van onze handelspartners in de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest om het prijsverschil tussen onze noteringen en die in het buitenland verder weg te werken. Zolang er een verschil is, is er anderzijds interesse uit het buitenland om hier levende varkens te kopen. Aangezien de biggen zo laag zijn geprijsd, kunnen de zeugenhouders overwegen om minder productieve zeugen uit de stal te halen.

Hopelijk wordt de markt de komende weken wat positiever gestemd en blijft de Afrikaanse varkenspest in het afgebakende gebied.

Deel deze pagina: