Menu

Afrikaanse varkenspest: stand van zaken

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De stand van zaken over de Afrikaanse varkenspest in België, Europa en Azië.

Els Goossens, adviseur diergeneeskunde

Stand van zaken | België

Het laatste everzwijn dat positief bevonden (actief virus in organen) werd op 11 augustus geschoten. Voorlopig  lijkt het virus onder controle te zijn. Ondertussen is de Waalse regering een monitoring gestart naar everzwijnen die geen ziekteverschijnselen hebben, maar antistoffen kunnen dragen in het bloed (seropositief). Het FAVV kon melden dat er inderdaad seropositieve, gezond-lijkende dieren ontdekt werden in de besmette zone, maar wacht het onderzoek van de Universiteit van Luik af. Ondertussen gaat het afschot, het vangen van everzwijnen en de zoektocht naar karkassen onverminderd door. Tot op 14 oktober werden er 3939 everzwijnen bemonsterd.

Tsjechië meldde sinds juni 2017 zijn eerste twee gevallen van Afrikaanse varkenspest in everzwijnen. De virus werd aangepakt met drastische maatregelen: insluiting met elektrische omheiningen, massaal afschot met behulp van scherpschutters en gerichte monitoring (zoeken kadavers, bemonstering). Er werden in totaal 230 virusdragende everzwijnen gerapporteerd in een gebied van 89 km2, waarvan het merendeel dood gevonden was. In heel Tsjechië werden er bijna 30 000 everzwijnen getest op het virus. In april 2018 werd het laatste dode everzwijn met virus gevonden. Tot in juni 2018 werden nog verschillende niet-zieke everzwijnen met antistoffen tegen AVP gevonden. In april 2019 heeft de Werelddiergezondheidsorganisatie OIE bevestigd dat Tsjechië opnieuw vrij werd van  AVP, dus één jaar nadat het laatste virusdragende everzwijn gevonden was.

Zowel in Tsjechië als in België zijn er geen besmette gehouden varkens.

Stand van zaken | Europa

In Oost-Europa blijft de besmetting zich uitbreiden als een olievlek. Ondertussen is het hele Bulgaarse grondgebied als besmet beschouwd, zowel in gehouden varkens als in everzwijnen. Meer dan 150 000 varkens werden afgemaakt. Er is een nationaal verbod tot verzamelingen van varkens en tot het houden van varkens voor eigen gebruik in niet-professionele stallen. Ook Roemenië kan als volledig besmet beschouwd worden. Zowel de Bulgaarse als de Roemeense varkenshouders vroegen dringende financiële steun van Europa, maar kregen vooralsnog geen gehoor.

  • Roos: uitbraken/gevallen in wilde everzwijnen

  • Rood: uitbraken in gehouden varkens

  • Blauw: Ingestelde bufferzone (nog vrij)

  • Groen: endemisch besmet

Stand van zaken | Azië

Ook in Azië breidt de ziekte zich gestaag maar zeker uit. De diverse overheden geven nog maar moeilijk rapporten door, en de cijfers over het aantal uitbraken en aantal geslachte varkens zijn niet betrouwbaar. Tien landen zijn sinds augustus 2018  getroffen: China, Mongolië, Vietnam, Cambodja, Noord-Korea, Laos, Myanmar, Filippijnen, Zuid-Korea en Oost-Timor (deze drie laatsten sinds september). Thailand, een land met een belangrijke varkensindustrie, is in de hoogste staat van paraatheid, en heeft al houderijen geruimd zonder dat een verdenking bevestigd was. Voorlopig heeft de Thaise overheid nog geen gevallen gedetecteerd. In Australië stuurt men reizigers die in nauw contact komen met varkens of varkensproducten terug; zij mogen het continent niet betreden als het risico op insleep te groot is. De prijzen voor varkensvlees in Azië zijn torenhoog.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: