2013

Beslissing Vlaamse regering om voor een betere doorstroming van de Brusselse ring een hoofdstructuur met parallelbanen te ontwerpen en hierbij Laerbeekbos (Europees Natura 2000-gebied) te vrijwaren.

2017

Aanstelling werkvennootschap door Vlaamse regering om het programma 'werken aan de ring' te coördineren. Hierbij heeft de werkvennootschap aandacht voor fietsinfrastructuur, leefbaarheid, openbaar vervoer en ringinfrastructuur. Lees meer...

2018

GRUP 'Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord' (startnota en procesnota in openbaar onderzoek - 1 juni 2018 tot 30 juli 2018). Lees meer...

2019

Opmaak ontwerp plan MER en voorontwerp GRUP (rekening houdend met de relevante opmerkingen tijdens het voorgaande openbaar onderzoek).