Ruilverkaveling Gooik loopt al geruime tijd. Er zijn dan ook al heel wat stappen in het project doorlopen. Hieronder vind je een overzicht van het afgelegde traject en een laatste stand van zaken.

 • 6 april 2006: VLM geeft in de CAM een algemene toelichting over ruilverkaveling. 
 • 5 maart 2007: 24 landbouwers stellen samen met de gemeente Gooik aan de minister de vraag om te onderzoeken of een ruilverkaveling in Gooik kansen zou bieden. 
 • 21 mei 2007: De minister geeft aan VLM het mandaat om een vooronderzoek uit te voeren en richt een coördinatiecommissie op.
 • 13 mei 2008: Op basis van dit vooronderzoek krijgt VLM het mandaat van de minister om te starten met het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling voor het grondgebied van Gooik.
 • 2009-2012: VLM inventariseert heel het gebied, dit op basis van enquêtes, studies, terreinbezoeken …
 • 2012-2013: Op basis van de inventarisatie ontwerpt VLM een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan gaat enkel over mogelijke inrichtingen op terrein nog niet over de herverkaveling.
 • 12 december 2012: Infovergadering landbouwraad door VLM (Presentatie - pdf)
 • April 2014: VLM stuurt de ontwerpplannen naar de minister. Nu is het wachten tot de minister al dan niet een voorlopige goekeurig geeft.
 • 15/07/2014: minister keurt het ontwerpinrichtingsplan voorlopig goed en geeft opdracht tot opmaak van MER.
 • vanaf februari 2015: start staalname voor bodemclassificatie van alle percelen (bekijk hier hoe bodemclassificatie in zijn werk gaat)
 • 5/6/2015-4/7/2015: Openbaar onderzoek kennisgeving plan MER ruilverkaveling Gooik
 • 2016: opmaak MER
 • oktober 2016: goedkeuring plan MER door dienst MER
 • 2017-2018: opmaak inrichtingsplan
 • 8/11/2018 - 7/12/2018: Openbaar onderzoek over inrichtingsplan ruilverkaveling Gooik
 • 12/11/2018: Infovergadering Bedrijfsgilde Gooik door Boerenbond om opmerkingen te verzamelen
 • januari - april 2019: coördinatiecommissie behandelt bezwaren en stuurt advies naar de minister.
 • 17/07/2019: nuttigverklaring van het ruilverkavelingsproject
 • september 2019: oproep kandidaatstelling ruilverkavelingscomité en commissie van advies
 • oktober 2019: verzoek tot nietigverklaring bij de raad van state van de beslissing tot nuttigverklaring van het ruilverkavelingsproject door natuurpunt en enkele individuele eigenaars/landbouwers