Afbakeningslijn Poperinge opnieuw onder de loep

14 april 2022

De publieke raadpleging rond de startnota over de ‘Herziening afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’ loopt van maandag 28 maart tot vrijdag 27 mei. Reageren kan via mail of brief.

Startnota

De startnota geeft meteen ook de start van de procedure mee om tot een ruimtelijk uitvoeringsplan te komen. Dit plan legt uiteindelijk de contouren van het stedelijk gebied vast en eveneens wijzigingen van bestemmingen binnen die contouren, bijvoorbeeld van agrarisch naar industriegebied. Je kan deze startnota tot 27 mei publiekelijk bekijken en er je opmerkingen over geven.

Infomoment provincie

De provincie organiseert op 26 april om 19 uur een digitale vergadering. De infomarkt zal bij het verschijnen van dit artikel reeds afgelopen zijn (20 april). De digitale toelichting kan je volgen via de link onder dit artikel.

Inhoud

Deze startnota geeft onder meer aan waar er extra ruimte voor bedrijvigheid wordt onderzocht. Daarnaast wordt gekeken waar de gemeenschapsvoorzieningen en veiligheidsdiensten kunnen worden gesitueerd, hoe de ruimte rond het ziekenhuis kan worden geoptimaliseerd, waar men kleinhandel kan situeren en ten slotte waar outdoor- en indoorrecreatie verder kan worden gevestigd. Allemaal onderdeel van dit plan.

Poperinge
Nog vragen?

Contacteer Ann-Sophie dan via mail of kijk op www.west-vlaanderen.be/afbakeningpoperinge