Menu

Administratieve to-dolijst voorjaar 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Net voor de veldwerkzaamheden opnieuw beginnen moet een hele lijst administratieve zaken in orde gebracht worden op Vlaamse melkveebedrijven. Ook al is dit het tweede jaar van MAP6, nog niet alles is helder op dit moment.
Laatst aangepast: 
24 maart 2020

Jan Halewyck, landbouwconsulent

Met dit overzicht geven we je een to-dolijst met telkens een korte uitleg of de link naar de correcte website om deze taken uit te voeren.  De meeste zaken kan je zeker zelf doen.  Klik op het punt waarover je meer informatie wil, en je springt automatisch naar de bijhorende tekst.

Wil je graag een overzicht op papier? Druk dan dit document af. Je kan meteen afvinken wat je al hebt gedaan, zodat je geen enkele deadline meer zal missen. 

Veel succes!   

1. Derogatie aanvragen (15/2/2020) 

2. Keuze mestsamenstelling: analyse of forfait (15/2/2020) 

3. Mestbank- (15/3/2020) en wateraangifte (14/03/2020) 

4. Grond in oranje of rood: gebruiker 1 januari = 31 mei.  Uitklaren wie gebruiker wordt. 

5. Genoeg Vanggewassen gerealiseerd in 2019? (bezwaar tegen 15/3/2020) 

6. Verzamelaanvraag indienen (30/4/2020 uitgesteld naar 15/5/2020) 

7. Brede weersverzekering afsluiten of niet?  (30/4/2020 15/5/2020) 

8. Vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen MAP6 aanvragen (1/6/2020) 

9. Bodemstalen nemen? 

​10. Bemestingsplan maken (15/2/2020) 

11. Kunstmestregister bijhouden  

12. Fytolicentie: al voldoende opleidingen gevolgd om deze te verlengen?

13. Biociden: al geregistreerd als gebruiker biociden gesloten circuit? Gebruik bevestigd tegen 31/1/2020? 

14. Breedtevergunning landbouwvoertuigen 

15. Lezen is weten: wil je 20 euro van je lidgeld terug? (31/3/2020) 

16.   Vanggewassen 2020 realiseren in het kader van extra maatregelen in oranje en rood (30/6/2020 en 31/10/2020) 

 17. GLB vergroening gewasdiversificatie: tellen op je teeltplan 30/4/2020 

18. GLB Vergroening: ecologisch aandachtsgebied (EAG) oppervlakte tellen 

19. Blauwtong vaccineren? Overleg met bedrijfsdierenarts. 

20. AB Register: controleren 

21. Vrijstelling accijnzen op energieproducten: ook als je verandert van energieleverancier 

22. IVB-gegevens automatisch ontvangen 


1. Derogatie aanvragen (15/2/2020) 

Derogatie of afwijking op MAP6 geeft je het recht om een groter deel van de werkzame stikstof in te vullen met dierlijke mest op een aantal specifieke teelten.  Groot voordeel is dat je minder oppervlakte nodig hebt voor mestafzet, nadeel dat je minder werkzame stikstof uit kunstmest kan gebruiken. Aanvraag tot deelname indienen tegen 15 februari. 

Derogatie mogen toepassen werkt in verschillende administratieve stappen.  Ten eerste derogatie aanvragen tegen 15 februari op het Mestbankloket via deze link.  Uitleg  en handleiding op de website van Boerenbond via deze link.  

Ten tweede: De percelen aanduiden op verzamelaanvraag, waar je potentieel derogatie op wil toepassen tegen 30/4,  aanpassen kan nog tot 31/5.  Let wel: zowel je Mestbankaangifte als verzamelaanvraag moeten tijdig ingediend worden!

Andere voorwaarden kan je nalezen in de brochure derogatievoorwaarden.  

Terug naar het overzicht  ^ 

 

2. Keuze mestsamenstelling: analyse of forfait (15/2/2020) 

In 2018 moest je voor het eerst de keuze maken of je via analyse of via forfait werkte per mestsoort.  Enkel als je die keuze wenst te wijzigen moet je nu iets doen.   

Omdat vanaf 2020 in gebiedstypes 2 en 3 de gebruiker 1 januari (verantwoordelijke bemestingsrechten) en de gebruiker 31 mei (verantwoordelijke hoofdteelt) dezelfde moeten zijn, anders geldt nulbemesting, kan deze keuze anders zijn dan in het verleden.  Stel dat je daardoor van een perceel ook gebruiker wordt op 1 januari, maar de mest van de vroegere mestrechtenhouder moet komen, dan kan dat natuurlijk in burenregeling. Maar als je derogatie gebruikt, dan moet voor die volledige mestsoort gekozen worden voor analyse door de aanbieder van de mest. 

Heb je gekozen voor analyse, vergeet dan niet op tijd (voor transporten!) staal te nemen. 

Rundermest mag nog steeds met putstalen geanalyseerd worden (in tegenstelling tot varkensmest), maar de analyses zijn nog maximaal 3 maand geldig.  Een staal laten nemen die telt als geldige analyse moet voorgemeld worden op het Mestbankloket via SMIL. 

De keuze voor het systeem maak je op het Mestbankloket via deze link, bij "aanvragen" en "keuze mest" 

De volledige uitleg in dit artikel op webstek Mestbank.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

3. Mestbank- (15/3/2020) en wateraangifte (14/03/2020) 

Niet meer op papier, enkel nog digitaal zijn de uiterste data voor indiening van je Mestbank- (15/3/2020) en wateraangifte(14/3/2020).  De regels zijn strenger, 1 minuut te laat is direct boete.  Indien hulp nodig bij indienen, maak tijdig je afspraak.    

Meer weten: 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/uw_dossier/Mestbankloket/Paginas/default.aspx 

https://www.boerenbond.be/actualiteit/aandachtspunten-en-nieuwigheden-mestwetgeving-bij-de-start-van-het-nieuwe-jaar 

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbankaangifte-2019-tijdig-indienen-is-vanaf-dit-jaar-een-must.aspx 

Sedert 2 jaar moet de wateraangifte ook online via deze link.   

Terug naar het overzicht  ^ 

 

4. Grond in oranje of rood: gebruiker 1 januari = 31 mei.  Uitklaren wie gebruiker wordt. 

Gebruik je grond gelegen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rood)?  Dan moet vanaf 2020 de verantwoordelijke voor de mestrechten (gebruiker 1 januari) en de verantwoordelijke voor de teelt (gebruiker 31 mei) dezelfde zijn. Indien niet is het nulbemesting!  Spreek tijdig af wie gaat aangeven in 2020. 

Zit je dus in dergelijk gebied met gronden waarvan je ofwel enkel de hoofteelt hebt, ofwel enkel de bemestingsrechten dan moet je hoogdringend afspreken met de andere partij wie dit jaar gebruiker zal zijn op zowel 1/1 en 31/5.  Voor 2020 mag nog een andere gebruiker betalingsrechten activeren (gebruiker 30/4). Omdat de indieningsdatum verzamelaanvraag door corona uitgesteld is van 30/4 naar 15/5 mag de verantwoordelijke van de hoofdteelt het perceel maar terug overnemen vanaf 16 mei. De gebruiker 1 januari, met de mestrechten is tevens verantwoordelijk voor het vanggewas.  Let op als je in dit kader plots mest van een andere ontvangt en je zelf derogatieaanvrager bent, want dan moet die mestsoort bij de aanbieder op analyse en niet op forfait!  (zie punt 2

Andere oplossingen zoals vruchten kopen op stam kunnen problemen geven in kader van voorwaarden VLIF en forfaitaire belastingen (geen landbouw maar handel). 

Alle andere zaken in verband met uitrijregeling en dergelijke vind je op onze website.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

5. Genoeg Vanggewassen gerealiseerd in 2019? (bezwaar tegen 15/3/2020) 

Eind januari kreeg je van VLM Mestbank de boodschap of je voldoende vanggewassen gezaaid en juist aangegeven had in kader van de extra maatregelen in gebiedstypes 2 en 3.  Indien niet in orde dan volgde nog een boete. Onder andere omdat de regelgeving veel later kwam dan je teeltplanning is het nuttig om bij tekort van vanggewassen in 2019 een bezwaar in te dienen tegen 15 maart.   

Hulp nodig: contacteer je consulent dienstbetoon en maak gebruik van de extra zitdagen. Als je in 2019 de uitzondering wintergranen na groenten, aardappelen of maïs  uitzaaide om aan je doelareaal te geraken, zorg er dan zeker voor dat dat graan de hoofdteelt blijft in 2020. 

Terug naar het overzicht  ^ 

 

6. Verzamelaanvraag indienen (30/4/2020 uitgesteld naar 15/5/2020)

Verzamelaanvraag indienen, radicaal digitaal, maar toch op een nieuwe datum (vroeger 21 april).  Nieuw dit jaar is dat de verzamelaanvraag ook de weg is om deel te nemen aan de brede weersverzekering. De gebruiker 15/5 van het perceel kan dus betalingsrechten activeren, zie ook https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/uiterste-indieningsdatum-verzamelaanv...

Indienen die je via e-loket landbouw&visserij, beschikbaar vanaf 21 februari.  

Terug naar het overzicht  ^ 

 

7. Brede weersverzekering afsluiten of niet?  (30/4/2020 uitgesteld naar 15/5/2020) 

Het klassieke rampenfonds is niet meer, vanaf 2020 kan je je teelten zelf verzekeren tegen weersrisico's.  Overleg met de aanbieders van de brede weersverzekering in welke mate je wil deelnemen.  Engagement nemen via verzamelaanvraag tegen 30 april 15 mei.

Er is nog een nieuw Vlaams rampenfonds, maar om daaraan te kunnen deelnemen moet je minstens 25% van je oppervlakte privaat verzekeren.  Volg een vergadering over het thema, overleg met de aanbieders, lees erover en kies of en in hoeverre je jezelf wil verzekeren of niet.  Lees alleszins de polisvoorwaarden goed na en consulteer https://www.boerenbond.be/actualiteit/vergelijk-de-polissen-van-de-brede-weersverzekering  en https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/brede-weersverzekeringen-erkend-voor-premiesubsidie-2020. 

Terug naar het overzicht  ^ 

 

8. Vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen MAP6 aanvragen (1/6/2020) 

Als je grond gebruikt in gebiedstype 2 en 3 krijg je extra regels opgelegd: verplicht areaal vanggewassen, verlaging werkzame stikstof en de verplichting om vloeibare dierlijke mest na 1 augustus naar (eigen) akkerland te laten voeren door erkend vervoerder. Van deze 3 maatregelen kan je een vrijstelling krijgen.   

Vooral de beperking werkzame stikstof in gebiedstype 3 in combinatie met het kunstmestregister weegt zwaar door op de hoeveelheid kunstmest die je nog mag gebruiken. Vrijstelling vragen en bedrijfsevaluatie doen, houdt het risico in dat als het resultaat slecht is je geen derogatie mag toepassen in het volgende jaar.  Geen vrijstelling vragen geeft je de zekerheid dat je fors minder werkzame stikstof mag gebruiken.  Surf naar https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/uw_dossier/Mestbankloket/Paginas/default.aspx  bij Aanvragen/aanvraag vrijstelling maatregelen Gebiedstype 2 en 3 (vanaf 2021) 

Hoe?  Door die vrijstelling aan te vragen via Mestbankloket voor 1 juni.  Daarna zal je een bedrijfsevaluatie nitraatresidu moeten uitvoeren, is het resultaat daarvan goed, krijg je de vrijstelling.  Bedrijfsevaluatie nitraatresidu is 1 staalname per teeltgroep of minstens  de vierkantswortel van je oppervlakte (afgerond naar beneden). 50 ha bemestingsrechten = 7 nitraatresidu's.  Van de resultaten wordt een gewogen gemiddelde berekend en vergeleken met het gewogen gemiddelde van de eerste drempelwaardes.  Als je te hoog zat in nitraatresidu in 2019 (buiten GT 0) moet je sowieso al een bedrijfsevaluatie doen.  Meer weten: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/vrijstelling_gebiedsgerichte_maatregelen/Paginas/default.aspx 

Terug naar het overzicht  ^ 

 

9. Bodemstalen nemen? 

Voor diverse wetgevingen moet je bodemstalen nemen, maar hoeveel zijn het er nu weer? Eens je teeltplan gemaakt, kan je beginnen rekenen. 

9.1 Randvoorwaarden GLB (pH en C) 

In kader van de randvoorwaarden GLB (premiesysteem) moet elke land- en tuinbouwer in kader van het in goede landbouw- en milieuconditie houden van de bodem beschikken over voldoende grondstalen van pH en organisch Koolstof.  Per begonnen schijf van 5 hectaren akkerland 1 staal dat niet ouder is dan 5 jaar.  Hierin zijn geen wijzigingen voorzien voor dit jaar. 

Hoe?  bodemprofielanalyse waarin o.a. pH en organisch koolstofgehalte (C) bepaald wordt. Via erkend labo, zorg zeker ook voor GPS coördinaten van je perceel op de uitslag. 

Hoeveel?   

 • Tel hoeveel hectaren je in gebruik zal hebben op 30 april (premierechten gebruiker, G-percelen met enkel mestrechten tellen niet mee); 
 • Trek er de oppervlakte grasland en permanente teelten (bijvoorbeeld boomgaarden) van af; 
 • Per begonnen schijf van 5 ha moet er 1 pH en org. C uitslag aanwezig zijn; 
  • Behalve als je percelen gemiddeld meer dan 5 ha groot zijn, dan moet je niet meer uitslagen hebben dan je percelen hebt.
  • Stel je hebt 31 ha akkerland, dat zijn dan 7 begonnen schijven van 5 ha. 
  • 5 jaar?  Stel je hebt controle op 1 maart 2020, dan moet je voldoende uitslagen hebben, waarvan het staal genomen is na 1 maart 2015. 
 • Eerst dus de kast kuisen, hoeveel stalen heb je liggen uit de laatste 5 jaar die hiervoor bruikbaar zijn. 
 • Stalen die je genomen hebt op grasland (in het kader van fosfaatklasse bodem) kan je niet gebruiken voor de randvoorwaarden. 

Klik hier voor de randvoorwaarden. 

9.2 Staalnames bodem ikv derogatie (N, P) (31/5/2020) 

Niet in 2019 door late beslissingen, maar wel opnieuw in 2020: als je derogatie wil toepassen heb je bodemstalen nodig.  2019 moet niet gecompenseerd worden.  Per begonnen schijf van 20 ha bemestbare oppervlakte (gebruik 1 januari) 1 stikstof dieptestaal en 1 analyse van het fosfaatgehalte in de bouwvoor.  Vanaf zomer 2020 moet je deze stalen ook aanvragen via SNapp op het Mestbankloket. 

Enkel voor mest die naar een derogatieaanvrager gevoerd wordt is er verplicht een analyse nodig van de mest, uitslag moet er zijn voor het transport plaats vindt. In dat geval verplicht je jezelf om voor die mestsoort overal met analyse te werken. 

Hoeveel bodemstalen?   

 • Tel hoeveel hectaren je in gebruik zal hebt op 1 januari (zijn niet altijd dezelfde als voor randvoorwaarden/gebruik 30 april), niet enkel de percelen waar je derogatie op toepast. 
 • Per begonnen schijf van 20 ha moet er 1 fosfaatuitslag aanwezig zijn (bouwvooranalyse) en 1 dieptestaal stikstof (0-90cm) 
  • 41 ha bemestbare oppervlakte is dus 3 stalen 
 • fosfaatstalen heb je normaal genoeg in kader van de fosfaatklasses van percelen. 
 • stikstofstalen moet je nemen tussen 1/1 en 31/5.  

Als je voor fosfaat per begonnen schijf van 5 ha 1 staal hebt uit het lopende jaar of de 4 jaar ervoor (vanaf 2016), is dit ook goed. De meesten hebben dat in kader van fosfaatklasse bepaling, zie volgend punt.  Is het resultaat van de fosfaatklassering helaas overal klasse 4, weet dat je dan toch stalen moet nemen ikv derogatie, al zal derogatie toepassen in de feiten niet kunnen, omdat fosfaat limiterend wordt in je mestafzetrekening. 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/derogatie/Paginas/default.aspx 

9.3 Fosfaatstalen ifv fosfaatklasses (31/12/2020) 

Stalen genomen in 2015 zijn in 2020 het laatste jaar geldig.  Percelen opnieuw bemonsteren: staalname aanvragen via SNapp .

Bij het invullen van je verzamelaanvraag de planning maken waar het zinvol is om opnieuw staal te nemen. 

Hoe werkt het SNapp? Dat lees je hier.

Heb je nog fosfaatanalyses op papier liggen genomen in 2016 en 2017, die nog niet ingediend werden, dan kan indienen nu uitzonderlijk nog tot 1 september 2020, grijp deze kans.

Alles over fosfaatbemestingsnormen en -klasses vind je via deze link naar de webstek van Mestbank.   

Stel je had een staal ingediend van 2015 (geldig tot en met 2020) dat je perceel in klasse 1 zit, moet je dan nu een nieuw staal nemen?  Je mag altijd, zeker als je in klasse 1 wil blijven, maar als je geen neemt, dan verhoogt je perceel voor de volgende 5 jaar (2021 tot en met 2025) met 1 klasse, tot klasse 2.  Als je daar mee kan leven, dan moet je geen nieuw staal nemen. 

9.4 Groentestalen nemen: aanvraag ook via SNapp 

Zet je groenten groep I en II (zoals bloemkolen), aardbeien, boomkwekerij of sierteelt op percelen die niet in gebiedstype 0 (groen) liggen, dan moet je per 2ha (per 6ha voor meerjarige teelten) 1 stikstofstaal nemen in een voor de teeltrelevante periode.  Nieuw voor 2020 is dat je deze staalnames ook via SNapp op Mestbankloket moet aanvragen.   

De bemester moet het staal nemen (gebruiker 1 januari).  Geen staal is bemestingsnorm -20%. 

Eens je verzamelaanvraag verwerkt is kan je via het Mestbankloket goed opvolgen hoeveel stalen je moet nemen. Lees meer: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvragen-voor-verplichte-stikstofanalyses-met-bemestingsadvies-verlopen-voortaan-digitaal.aspx 

Terug naar het overzicht  ^ 

 

10. Bemestingsplan maken (15/2/2020) 

Alle aanvragers van derogatie, maar ook bedrijven die slecht scoorden op bedrijfsevaluatie nitraatresidu, moeten een bemestingsplan maken voor hun bedrijf. Dit is ook ideaal in functie van begroting hoeveel kunstmest je nog mag kopen/gebruiken. 

De Mestbank en CVBB bieden geen programma meer aan. Mestbank vraagt ook het gemaakte plan actief op bij een deel derogatieaanvragers. 

Daarnaast maakt de verplichte kunstmestregistratie, samen met de verlaging van de normen werkzame stikstof in gebiedstype 2&3 het zeer belangrijk om goed te begroten hoeveel kunstmest er, naast de goed gebruikte dierlijke mest, nog gekocht mag worden.  Ook daarvoor is een goed bemestingsplan het ideale middel. 

Boerenbond biedt ook een handig excellprogramma aan dat je hier kan terugvinden.  

Versie 2020 is klaar, daarin zijn alle nieuwigheden van MAP6 verwerkt.  Nieuw is je teeltgroepen en types bemesting kan kopiëren uit vroegere versies van het bemestingsplan, maar wel kan toetsen aan de nieuwe regels.  Met een extra functie kan ook veel sneller ingeschat worden per teelt of perceel hoeveel er nu juist bemest mag worden.  Maak ook gebruik van de gezamenlijke invulmomenten

Terug naar het overzicht  ^ 

 

11. Kunstmestregister bijhouden  

Nieuw in MAP6 is dat zowel handelaar als gebruiker een kunstmestregister moeten bijhouden, vanaf zomer 2020 digitaal, voorlopig nog op papier.   

Als gebruiker moet je alle aankopen registreren, voorlopig kan je weg met stapelen van leveringsbonnen. Registreren van verbruik vergt een pak extra werk. Veel kan je proberen op te lossen met een goed bemestingsplan/register

Terug naar het overzicht  ^ 

 

12. Fytolicentie: al voldoende opleidingen gevolgd om deze te verlengen? 

Meeste landbouwers hebben een P2 fytolicentie, om fytomiddelen te mogen kopen en gebruiken. Om deze te verlengen in de toekomst moet je minstens 4 opleidingen (zoals deze) volgen. Zelf controleren hoe ver je staat kan via deze website

Afhankelijk van welk jaar deze vervalt (2020/2021/2022) is de tijd beperkt om die opleidingen nog te doen. Van degenen waarvan de fytolicentie vervalt in 2020 was in september 2019 nog maar 16% in orde met het aantal onderhoudsopleidingen. 

Zelf controleren hoe ver je staat kan via deze website, alle andere uitleg vind je hier.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

13. Biociden: al geregistreerd als gebruiker biociden gesloten circuit? Gebruik bevestigd tegen 31/1/2020? 

Melkveehouders gebruiken dagelijks biociden (reinigingsmiddel melkinstallatie, ongediertebestrijding, dip- of spraymiddelen, voetbadmiddelen, ontsmettingsproducten, ...).  Heel wat van die producten mogen enkel gekocht worden door geregistreerde gebruikers van biociden van het gesloten circuit en die status moet je elk jaar herbevestigen. Nieuw is dat dit een controlepunt is in IKM. 

Als je je vorig jaar correct door de omslachtige procedure geworsteld hebt, dan heb je eind november 2019 een mail gekregen met de vraag om je status te bevestigen. Inloggen om dat te bevestigen is het enige wat je moet doen. Verkopers moeten ook per kwartaal opgeven hoeveel ze verbruiken, erkend gebruikers moeten enkel bevestigen dat ze erkend gebruiker zijn. Ben je nu helemaal in orde of niet? Lees het artikel na op de webstek van Boerenbond en bekijk of je status als bedrijf overeenkomt met de uitleg daar. Eind 2020 zal je dan opnieuw de vraag krijgen om je status te bevestigen. Eens ingelogd moet er zowel bij "Professionele gebruiker" als bij "status use" een vinkje staan (zoals in onderstaande screenshots). 

Alle uitleg via deze link op de Boerenbondwebsite

Terug naar het overzicht  ^ 

 

14. Breedtevergunning landbouwvoertuigen 

Ga je geregeld op de openbare weg met tractor en materiaal die breder is dan 3 meter dan heb je een vergunning uitzonderlijk vervoer nodig. Deze is 5 jaar geldig, de eerste die aangevraagd werden, zijn aan vernieuwing toe. 

5 geleden hebben we als Boerenbond jullie opgeroepen om vergunningen uitzonderlijk vervoer aan te vragen, sommige daarvan bereiken dit jaar hun einddatum. Wat te doen? Vergunning opzoeken en de vervaldatum zoeken, indien aan vervaldag: vernieuwen. Alle verdere info op onze website.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

15. Lezen is weten: wil je 20 euro van je lidgeld terug? (31/3/2020) 

Boerenbond stimuleert dat zijn leden zich breder informeren en vakbladen lezen. Daarom kan je 20 euro van je lidgeld terug krijgen als je bewijst dat je andere bladen leden. Alle beetjes helpen, aanvragen tegen 31 maart 2020. 

Voor melkveehouders kan je deze 20 euro terug krijgen als je ons je factuur van Veeteelt bezorgt. Die vind je terug op je factuur van CRV van september (lidgeld CRV). 

Hoe? Scan de factuur in (max 2 MB) en vul de gegevens in op www.boerenbond.be/ledenvoordeel

Terug naar het overzicht  ^ 

 

16.   Vanggewassen 2020 realiseren in het kader van extra maatregelen in oranje en rood (30/6/2020 en 31/10/2020) 

Hoeveel vanggewassen moet je dit jaar realiseren?  Kan je alles op eigen grond realiseren?  Ten laatste tegen 31/10 moeten de vanggewascodes (VGV en VGM) ingevuld zijn in de verzamelaanvraag. 

Naar de website van de VLM.

Zit je dus met grond in gebiedstype 2 of 3 en je hebt geen vrijstelling van de extra maatregelen of maakt geen gebruik van de equivalente maatregelen, dan kan je na het maken van je teeltplanning beginnen rekenen hoeveel vanggewassen je nodig hebt in 2020 en hoe je ze gaat realiseren. In gebiedstype 2 groeit je doelareaal met 5% tov referentieareaal, in gebiedstype 3 met 10% (of nog 5% meer dan 2019).  In de verzamelaanvraag zou normaal een tool moeten zitten om dit na te rekenen. Heb je er zelf tekort, dan kan je via vanggewasovereenkomsten een buurman met overschot doen helpen. Heb je vrijstelling of zit je boven 80% dan mag je geen afstaan.  Had je er tekort in 2019 moet je die compenseren in 2020. 30 juni is laatste datum om in je verzamelaanvraag alle voor- en hoofdteelten juist te zetten ifv mestregels, tegen 31/10 de juiste codes invullen van welk (vang)gewas je zaait en wanneer je ze zaait (VGV/VGM/VGL). 

Gebruik deze link

Terug naar het overzicht  ^ 

 

 17. GLB vergroening gewasdiversificatie: tellen op je teeltplan 30/4/2020 

Vanaf 21 februari is de verzamelaanvraag weer beschikbaar die tegen 30 april moet worden ingediend. In het kader van GLB speelt de vergroening een grote rol. Eén van de voorwaarden is de gewasdiversificatie, vooral melkveehouders met een simpel teeltplan (gras/maïs) zijn gevoelig voor fouten hiertegen. Tel op tijd waar je uitkomt.  

Is je oppervlakte akkerland (alles die geen blijvend gras of permanente teelt is en in gebruik op 30 april) groter dan 10 ha dan mag je grootste teelt (maïs?) maximaal 75% van de oppervlakte inpalmen. Boven 30 ha akkerland mogen de twee grootste (maïs en tijdelijk gras) maximaal 95% innemen. Plan op tijd je teeltplan!   

Alles over gewasdiversificatie vind je via deze link.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

18. GLB Vergroening: ecologisch aandachtsgebied (EAG) oppervlakte tellen 

Net als voor de gewasdiversificatie moet je op tijd tellen waar je uitkomt met je EAG. 5% van je oppervlakte akkerland dus, kan ingevuld met gemengde groenbedekkers of met eiwithoudende gewassen. De 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen kan nu ook gebruikt worden als EAG invulling. Nieuw vorig jaar: inzaaidata groenbedekkers aangepast en algemeen fytoverbod op EAG. 

Startdata inzaai groenbedekkers 

 • Polders: 1 september wordt 20 augustus, vroeger dus! 
 • Zand en zandleem: 1 november 

Nieuw sedert vorig jaar is er een algemeen fytoverbod komt op EAG's.  Dus geen zaadontsmetting, geen onkruidbestrijding, geen schimmelbehandelingen op vlinderbloemigen of subsidiabele stroken langs bosrand met productie. Ter compensatie is de factor voor EAG vlinderbloemigen wel gestegen van 0,7 naar 1. 

Meer info over vergroening in GLB vind je via deze link.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

19. Blauwtong vaccineren? Overleg met bedrijfsdierenarts. 

Blauwtong 8 zit sedert 2019 in het land, minstens tot 24 maand na de laatste haard blijven we als land positief. 

Vaccineren tegen blauwtong is een te overwegen optie, maar het vaccin is niet meer gratis. Meer info vind je hier.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

20. AB Register: controleren 

Eind 2018 is het register van gebruik antibiotica gestart (AB register).  Binnenkort volgt het eerste rapport dat jouw verbruik vergelijkt met dat van je collega's. Controleer alvast of de registratie voor jou correct is. 

De feitelijke registratie op AB register gebeurt door de bedrijfsbegeleidende dierenarts, die zijn leveringen en gebruik van antibiotica registreert in dit AB register. Het is een taak van de melkveehouder om zo nu en dan eens te controleren of dat correct gebeurt, of bvb de droogzetters niet per ongeluk aan de kalveren zijn toegewezen of een tikfout gemaakt is in nummers en hoeveelheden. Neem eens een kijkje via de webstek van AB register door hier door te klikken.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

21. Vrijstelling accijnzen op energieproducten: ook als je verandert van energieleverancier

Land- en tuinbouwers kunnen vrijstelling krijgen van accijnzen op energieproducten zoals rode mazout, maar ook elektriciteit.  Je hebt het ooit wel eens aangevraagd, maar sedertdien misschien wel al eens veranderd van elektriciteitsleverancier? Op dat moment moet je je vrijstelling (telkens) opnieuw laten weten aan die energieleverancier.  

Meer weten: klik hier.

Terug naar het overzicht  ^ 

 

22. IVB-gegevens automatisch ontvangen 

Slachtgegevens van reforme melkkoeien zijn zeer interessante informatie voor melkveehouders, je betaalt voor al je in België geslachte runderen ook om die informatie te krijgen, maar gebruik je ze? Via de vernieuwing van de IVB-webstek kan je deze gegevens nu per koe naar jezelf toegestuurd krijgen, niet telkens gedoe met paswoorden en zo. 

Hoe? Ga naar de IVB-webstek www.ivb-interprof.be 

 • Heb je je inloggegevens nog(ooit gekregen begin 2006)? Indien niet, vraag ze opnieuw aan, je ontvangt ze dan per post;
 • Eens ingelogd en je je e-mailadres hebt ingevuld, kan je ook rapporten van alle slachtingen van 2019 opvragen bijvoorbeeld;
 • ga naar "automatisch classificatiegegevens ontvangen" en vul in hoe frequent je ze wil ontvangen (dagelijks = telkens er een koe geslacht werd). 

Meer uitleg in dit VILT-artikel.

Met deze slachtgegevens kan je onder andere aan de slag met de tabel Prijzen Reforme Koeien.  https://www.boerenbond.be/actualiteit/prijzen-reforme-koeien-15012020 

Terug naar het overzicht  ^ 

Meer informatie

Sector: