Menu

Administraties zoeken consensus over Wijngaardberg

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De fruitteelt op de Wijngaardberg in Wezemaal is al enkele jaren ruimtelijk bedreigd. Er wordt intensief naar een oplossing gezocht.

Heel wat wandelaars kennen de Wijngaardberg in Wezemaal om zijn unieke setting: na een kleine beklimming door holle wegen en bossen kom je bovenaan terecht in een oase van fruitbomen. Tijdens de bloesemperiode kan je hier dan ook bijna letterlijk over de koppen lopen. De fruitteelt is echter al enkele jaren ruimtelijk bedreigd. De laatste jaren wordt er dan ook intensief naar een oplossing gezocht.

Fruitteelt bedreigd

Bij de afbakening van het gewestplan in de jaren 70 werd de Wijngaardberg afgebakend als natuurgebied om ervoor te zorgen dat er geen motocrossterrein gevestigd zou worden. Deze bestemming is voor de fruitteelt op  lange termijn echter niet houdbaar, aangezien bij een eventuele verkoop of overname de ontheffing op nulbemesting wegvalt. De afgelopen jaren stelde Boerenbond de vraag om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op te starten om de fruittelers rechtszekerheid te geven via een andere bestemming waar de fruitteelt op lange termijn wel bestendigd kan worden. Aangezien de Wijngaardberg omgeven is door Natura 2000-gebied en het plateau beschermd is als cultuurhistorisch landschap, moet hier bij de beleidsmatige oefening uiteraard rekening mee gehouden worden. Dit  maakt deze oefening er natuurlijk niet eenvoudiger op.

Opmaak inrichtingsscenario

Ter voorbereiding van de opmaak van het GRUP werd een studiebureau aangesteld om op basis van de diverse doelstellingen en beleidsprincipes een aantal voorstellen te doen die voor iedereen aanvaardbaar zijn en voldoen aan de wettelijke normen. Aangezien de flanken Natura 2000-gebied zijn moet er ook een passende beoordeling uitgevoerd worden om de impact van de toekomstige inrichting van het plateau te onderzoeken. Er mag namelijk geen impact inzake uitspoeling (bemesting en gewasbeschermingsmiddelen) op de flanken meer plaatsvinden. De Natura 2000-doelstellingen moeten ook effectief gehaald worden. Na enkele intense vergaderingen en veel te verregaande voorstellen kwamen Natuurpunt en de fruittelers overeen om hetzelfde voorstel grotendeels te steunen. De vele verschillende overheidsadministraties blijven het echter moeilijk maken door allen zeer strikt naar hun eigen beleidsdomein te kijken. We hopen dan ook dat zij tot inzicht komen zodat we kunnen starten met de effectieve opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het zou zonde zijn voor de fruittelers en voor de omgeving moest zo’n mooi gebied niet bestendigd kunnen blijven voor de fruitteelt.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: