Administraties gaan flexibeler om met deadlines in regelgeving

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en de Vlaamse Landmaatschappij gaan in op onze vragen tot meer flexibiliteit in deadlines en regelgeving door de uitzonderlijke weersomstandigheden. We trokken hiervoor eind vorige week bij beide administraties aan de alarmbel. 

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij reageerde positief op onze oproep en stelt uitzonderlijk de indieningsdatum van de verzamelaanvraag uit tot en met 14 juni. Vrijdag 14 juni geldt ook voor de aanmelding van ecoregelingen en de overdracht van betalingsrechten. 
Daarnaast bevestigde het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dat de hoofdteelt van de percelen nog kan worden gewijzigd tot 30 juni, evenals dat aangevraagde ecoregelingen nog kunnen worden geannuleerd tot die datum. Voor de uitvoering van bepaalde agromilieumaatregelen en ecoregelingen zal het Agentschap waar nodig rekening houden met de natte weersomstandigheden en hier maatregelspecifiek over communiceren. Dat bevestigde Vlaams landbouwminister Jo Brouns op onze grote Landbouwtoer.
Het volledig persbericht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kan je hier lezen.

Vlaamse Landmaatschappij

Ook de Mestbank stelt zich flexibel op voor de burenregelingen die aflopen tussen 1 mei en 15 juni. De afloopdatum wordt met 1 maand verlengd. Voor die burenregelingen kunnen de gekoppelde analyses ook één maand langer gebruikt worden. 
Dat geldt voor alle burenregelingen met land- en tuinbouwers als ontvanger van de mest, ongeacht de keuze van mestsamenstelling (forfaitair of analyse). Ook de equivalente maatregelen zullen terug open gesteld worden. Wat de vanggewassen betreft heeft de Mestbank begrip en volgen ze het groeiseizoen verder op om ten gepaste tijden actie te nemen indien nodig. 

“De natte weersomstandigheden blijven aanhouden, hopelijk wordt het de komende dagen weer wat droger zodat land- en tuinbouwers volop het veld op kunnen want er moet nog heel wat gezaaid en geplant worden. Het is positief dat de betrokken administraties snel begrip hebben getoond voor de weersomstandigheden”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Land- en tuinbouwers hebben nu nood aan maximale flexibiliteit zodat jullie geen tijd verliezen met allerlei administratieve verplichtingen, maar ervoor kunnen zorgen dat alles wat nog op het veld moet gebeuren, ook gebeurt.

Bron: Boerenbond.