Menu

Activiteitenverslag DG Dier, Plant en Voeding voorgesteld

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Donderdagavond werd in Brussel het activiteitenrapport 2017 van DG Dier, Plant en Voeding voorgesteld. Directeur-generaal Philippe Mortier noemde als belangrijkste horizontale thema’s e-commerce en de overdracht van de begrotingsfondsen.

2017 was een recordjaar voor de onlineverkoop van voedingssupplementen, pesticiden, tabaksproducten … “Veel van deze producten hebben geen strikte kwaliteitscontrole ondergaan en voldoen niet aan de Europese verordeningen. De gevaren voor de volksgezondheid mogen niet onderschat worden.” Ook de overdracht van de drie begrotingsfondsen (grondstoffen-, planten- en dierenfonds) naar DG Dier, Plant en Voeding vormt een grote uitdaging. Het Sanitair Fonds en het Plantenfonds zijn solidariteitsfondsen die gespijsd worden met bijdragen van landbouwers, die in ruil voor hun inbreng kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming als ze verliezen lijden door bepaalde dier- of plantenziekten.

Diensthoofd van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen Maarten Trybou (foto) wees op de Europese beslissing om de goedkeuring van glyfosaat met 5 jaar te verlengen. Nu is het aan de lidstaten om de nationale toelatingen van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen te herzien. Er is ook nog een uitgebreide FAQ uitgebouwd met de laatste ontwikkelingen inzake het glyfosaatdossier. Ook komt er een nationaal bijenplan en een beperking op het gebruik van neonicotinoïden, die nefast zijn voor bijen. Nog inzake bijen, verscheen een KB betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding ter bestrijding van varroase. Voor de periode 2018-2022 komt er een nieuw reductieprogramma voor pesticiden. Informatie voor de consument en begeleiding van de klant in de verkooppunten zijn daarbij belangrijke aspecten.

Wat diergeneeskunde betreft, blijft antibioticaresistentie een hot item. Maar er is beterschap. De nieuwe wetgeving bracht een grote verbetering in het gebruik van kritische antibiotica. Er is al een hele weg afgelegd naar een halvering van het globale antibioticagebruik tegen 2020.

Wat het Sanitair Fonds betreft, werd de bijdrage van de varkenssector terug op 50% gebracht en werd de bijdrage van de rundersector terug op 100% gebracht.

Voor de afdeling plantengezondheid wees Lieven Van Herzele op de nieuwe Europese verordening die beter afgestemd is op de noden van vandaag en die in werking treedt in december 2019. Ook worden de eisen aangescherpt met betrekking tot de invoer en verspreiding van schadelijke organismen.

Van een heel andere orde zijn de puike prestaties van de junior controleurs in de strijd tegen tabak- en alcoholverkoop aan jongeren en de strengere aanpak van de online handel in e-sigaretten en klassieke rookwaren. Maar misschien mag dat hier toch ook vermeld worden.

Raadpleeg hier het activiteitenverslag 2017 van DG Dier, Plant en Voeding

Deel deze pagina: