De Europese Commissie lanceerde eind maart 2021 zijn actieplan voor biolandbouw. De opmaak van dit actieplan werd reeds eerder aangekondigd en kadert onder de doelstellingen van de Boer tot Bord-strategie en de Europese Green Deal. Aan de hand van het actieplan wil men in 2030 de Boer tot Bord-doelstelling bereiken die zegt dat 25% van het Europese areaal biologisch zou moeten worden. Op dit moment is 8,5% van het EU areaal al biologisch, maar zijn er grote verschillen tussen lidstaten. In Vlaanderen werd de afgelopen 5 jaar een stijging van 60% opgetekend, waardoor nu 1,4 procent van het areaal biologisch is. Deze stijging ziet men ook op EU niveau. Zonder dit actieplan verwacht de Europese Commissie dat het biologisch areaal in de EU in 2030 eigenlijk sowieso tot 15% à 18% zou groeien.

Het actieplan is opgebouwd op drie assen: de consumptie stimuleren, de productie opvoeren en de sector verder verduurzamen. Volgens de Europese commissie moeten deze drie assen een evenwichtige groei van de sector garanderen. Onder deze drie assen zijn meer dan twintig verschillende acties uitgewerkt, van de promotie opvoeren en de bekendheid van het bio-logo vergroten, tot onderzoek en ontwikkeling naar biologische gewasbescherming stimuleren en de genetische biodiversiteit en opbrengsten verbeteren. Daarenboven wil men ook zoeken naar de verdere ontwikkeling van bio-gecertificeerde voederadditieven. De werkgroep bio nam deel aan de voorbereidende enquête vanuit de Europese Commissie en gaf in haar 11-puntennota heel wat aandachtspunten mee die we terug vinden in het nieuwe bio actieplan. De werkgroep bio gaat verder aan de slag met de inhoud en zal dit jaar ook met de Vlaamse overheid in gesprek gaan om een sterk Vlaams bio actieplan op te zetten voor de komende 5 jaar.

Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca vindt het alvast positief dat het actieplan ook inzet op consumptie en de markt. De Europese koepelorganisatie, waarvan Boerenbond lid is, heeft van bij de bekendmaking van de bio-doelstelling in de Farm-to-Forkstrategie er bij de Europese Commissie op aangedrongen om sterk rekening te houden met de markt voor bio-producten.  Als de markt niet kan volgen zal een snelle en grote stijging namelijk ook niet duurzaam zijn. Men moet verzekeren dat de rendabiliteit van boeren niet in het gedrang komt.

Lees hier de communicatie van de Europese Commissie over het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie.