Menu

Aardappelplaag bestrijden met kennis en advies

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Wie de aardappelziekte goed en preventief wil aanpakken, moet een aantal maatregelen combineren: besmettingsbronnen inperken, slim gebruik maken van weersinformatie en fungiciden efficiënt inzetten. De webapplicatie ‘Aardappelziekte’ van het PCA kan daarbij een handige hulp zijn.

Bron: PCA

Het adviesmodel van PCA is een onmisbare hulp in de strijd tegen de aardappelziekte: een combinatie van actuele gegevens met alle beschikbare kennis, verschaft inzicht en biedt houvast.

Alle informatie in een oogopslag

De webapplicatie aardappelziekte geeft je in een oogopslag toegang tot alle relevante, actuele en perceelspecifieke informatie. Op die manier is een risicomanagement mogelijk, op basis van alle beschikbare kennis over het weer, de ziekteverwekker en de beschikbare middelen met hun eigenschappen.

Op het overzichtsscherm zie je:

  • de geografische spreiding van infectiekansen, ook voor de komende dagen;
  • de infectiekansen per dag voor de 4 dichtstbijzijnde weerstations bij het perceel;
  • het niveau van bescherming en het effect van de uitgevoerde bespuitingen;
  • het risico voor jouw perceel, met een voorspelling tot 5 dagen vooruit;
  • een bijkomend advies over de aanpak van alternaria.

Actueel en gebruiksvriendelijk

In 2018 en 2019 werden belangrijke investeringen gedaan om de webapplicatie betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker te maken. Voor een beter gebruikersbeheer en snellere toegang voor de eindgebruiker, met eenmalige aanmelding, werden de databank en de applicatie samen ondergebracht in de stabiele omgeving van www.pcainfo.be. De informatie over actuele meldingen van aardappelziekte komt sneller ter beschikking door het automatisch aanmaken en publiceren van de overzichtskaarten. In het onderliggende ziektemodel werden aanpassingen in de logica doorgevoerd voor een betere inschatting van ziektedruk en risico.

Ook de interface werd aangepakt, met een intuïtiever ingeven van de bespuitingen, mogelijkheden om middelen op te zoeken en te filteren op basis van hun eigenschappen, en uitgebreider mogelijkheden om percelen te sorteren. In deze nieuwe versie kan de teler tevens gebruik maken van een automatische verwittiging via sms van het voorspelde risico per perceel, wat toelaat om efficiënter en korter op de bal te spelen.

Dynamisch ziektemodel

Een dynamische ziekteverwekker vereist een dynamisch ziektemodel. Het PCA volgt alle evoluties met betrekking tot de ziekteverwekker, fungiciden en dergelijke op de voet, en houdt de webapplicatie up-to-date met relevante nieuwe kennis.

Zo is er de voorbije jaren veel te doen geweest omtrent nieuwe genotypen van Phytophtora infestans, meer bepaald rond hun toegenomen agressiviteit tegenover het aardappelgewas. Deze agressiviteit uit zich in het veld door meer en ergere aantastingen. Ze is het gevolg van bepaalde eigenschappen van de ziekteverwekker, zoals:

  • de infectie-efficiëntie: hoe efficiënt kunnen sporen infecteren in gunstige omstandigheden?
  • de incubatiesnelheid: hoe snel ontwikkelt de schimmel in de plant, na infectie?
  • de vlekgrootte: hoe groot is de ontstane vlek na infectie en incubatie?
  • de sporendichtheid: hoeveel sporen kunnen per cm² vlek gevormd worden?

Al van bij het ontwerp van het ziektemodel (sinds 2003) en de uiteindelijke webapplicatie, is gekozen voor een epidemiologisch model, dat de verschillende stappen van de ziektecyclus kwantitatief berekent. Daarin zijn ook deze componenten van de agressiviteit van bepaalde stammen als parameter opgenomen, wat ons toelaat om het model aan te passen aan de evolutie van de schimmel. Dit is in het verleden al enkele keren nodig geweest, bijvoorbeeld in 2006 met de opkomst in onze contreien van het beruchte genotype ‘Blue-13’. Op deze manier biedt de webapplicatie steeds informatie op basis van de meest actuele kennis over deze ziekteverwekker – de vijand nummer één van het aardappelgewas!

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: