Menu

Aardappelnieuws

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
We vernemen uit goede bron dat 4 vennootschappen van de BPC-groep (Bart’s Potato Company) van de familie Lamaire uit Vleteren, bij de ondernemersrechtbank van Ieper een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie hebben ingediend.

We vernemen uit goede bron dat 4 vennootschappen van de BPC-groep (Bart’s Potato Company) van de familie Lamaire uit Vleteren, bij de ondernemersrechtbank van Ieper een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie hebben ingediend. Op deze manier kan de BPC-groep een bescherming tegen schuldeisers bekomen in afwachting van een herstructurering of doorstart van het bedrijf.

Eerstdaags zal de rechtbank een vonnis uitspreken. Vermoedelijk zal elke schuldeiser die nog openstaande aankoopbordellen heeft, individueel in kennis worden gesteld van de situatie. De getroffen aardappelteler gaat vervolgens best na of hij op de lijst van schuldeisers werd opgenomen en of de vermelde openstaande bedragen correct zijn.

Er dient ook duidelijkheid te komen voor wat betreft de lopende contracten. De uitvoering van lopende contracten kan in principe tijdelijk worden geschorst door de BPC-groep waardoor er voor vele aardappeltelers onzekerheid dreigt.

Er zijn ook contracten die niet of niet-conform werden uitgevoerd en ook niet meer zullen worden uitgevoerd. In deze situatie wordt er best een ingebrekestelling opgemaakt door de aardappelteler.

Mogelijks zullen bepaalde aardappeltelers ook worden aangesproken om in het kader van de gerechtelijke reorganisatie nieuwe contracten af te sluiten. In het kader van deze nieuwe contracten zal het van belang zijn om duidelijke contractvoorwaarden af te spreken.

De onzekere situatie kan ook implicaties hebben op de na te leven verplichtingen vanuit MAP 6 waarbij het van belang is dat aardappeltelers in het achterhoofd houden tijdig vanggewassen in te zaaien.

We volgen de situatie alvast verder op.

Voor meer inlichtingen of verdere bijstand, kan je contact opnemen met je consulent dienstbetoon.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: