Menu

Aardappelbewaring ... naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Recent besliste de Europese Commissie om de erkenning van het aloud bekende chloorprofam (CIPC) in te trekken op basis van een rapport dat op de website van EFSA (het Europees voedselveiligheidsagentschap) was gepubliceerd.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst Boerenbond

Dit betekent dat tijdens het huidige seizoen 2019-2020 voor het laatst CIPC voor de bewaring van aardappelen mag gebruikt worden. Vanaf 1 juli 2020 is het gebruik van CIPC niet langer toegelaten in ons land. De einddatum voor het gebruik van CIPC in andere lidstaten kan variëren, maar in de hele Europese Unie geldt dat vanaf 8 oktober 2020 chloorprofam niet meer mag gebruikt worden.

Vanaf het seizoen 2020-2021 is CIPC meer meer toegelaten!

De bewaring van consumptieaardappelen gaat in het volgende bewaarseizoen (oogst 2020) een nieuwe periode tegemoet. Gezien het verbod op chloorprofam zal het noch voor de handel, noch voor de verwerkende industrie nog mogelijk zijn om nog aardappelen van oogst 2020 behandeld met chloorprofam af te nemen. Alle telers worden daarom ook met klem opgeroepen de oogst 2020 niet meer te behandelen met chloorprofam.

Het is duidelijk dat alle bewaarloodsen, net als de transportmiddelen zeer grondig zullen moeten gereinigd worden om de komende jaren kruiscontaminatie van aardappelen te voorkomen.

Wellicht zal de vraag voor een industriële reiniging van de bewaarloodsen in ons land en de hele EU in het tussenseizoen in 2020 exponentieel toenemen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: