Aanvraag schadevergoeding hevige regenval en overstromingen

6 januari 2022

De Vlaamse Regering heeft op 21 december de hevige regenval en overstromingen van midden juli 2021 als ramp erkend. Deze erkenning werd op 27 december gepubliceerd in het Staatsblad. Aanvragen voor schadevergoeding kunnen nog tot 31 maart ingediend worden.

Erkenning

Voor de erkenning ‘hevige regenval’ werd gekeken naar de periode 14-16 juli. Uiteindelijk werden 62 steden en gemeenten erkend op basis van de adviezen van het KMI, de Vlaamse Milieumaatschappij en schademeldingen door de getroffenen. Voor wat betreft “overstromingen” werd ook 17 juli meegenomen en voldeden 9 gemeenten aan de criteria.

Zoals door Boerenbond reeds werd aangegeven, vallen overstromingen niet onder de ongunstige weersomstandigheden die verzekerd kunnen worden via een brede weersverzekering. Deze getroffenen zullen een tegemoetkoming krijgen los van het gegeven of ze al dan niet een brede weersverzekering afgesloten hebben.

Voorwaarden tussenkomst

Je kan alleen een tussenkomst aanvragen als

 • jouw schade zich voordeed in één van de erkende gemeenten;
 • je de schade kan aantonen aan de hand van een schattingsverslag of verslag van een expert, indien mogelijk aangevuld met foto’s;
 • je voor minstens 25% van je areaal verzekerd bent. Voor hevige regenval komen de verzekerde percelen niet in aanmerking voor tussenkomst van het Rampenfonds;
 • er voor meer dan 500 euro schade is (franchise).

Schadevergoeding aanvragen

Je kan zowel digitaal als op papier een tussenkomst in de schade aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. Aanvragen moeten uiterlijk 31 maart 2022 binnen zijn. Een digitale aanvraag via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds is het makkelijkst. Verkiest u toch de papieren versie, dan dient u een ingevuld exemplaar van het Algemeen Formulier en Formulier D (specifiek voor landbouw) te versturen naar:

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Vlaams Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 100
1000 BRUSSEL

Volgende algemene documenten hou je alvast klaar:

 • statuten;
 • kopie van de verzekeringspolis (brede weersverzekering);
 • een gedetailleerde beschrijving, raming van de schade en bewijsstukken van de geleden schade. Kosten van de deskundige die eventueel dergelijk verslag opmaakt worden niet vergoed;
 • eventueel beeldmateriaal van de schade.

Specifiek voor schade aan teelten wordt ook gevraagd naar een attest van de verzekeraar. In dit attest moet deze informatie opgenomen zijn:

 • de gegevens van de landbouwer;
 • de geldigheidsperiode van de verzekeringspolis;
 • de opsomming van de verzekerde weersverschijnselen;
 • welke percelen en teelten uit de verzamelaanvraag verzekerd zijn (opsommen van de percelen, oppervlakte en de teelten).

Meer info

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021

Bij vragen kan u dienstbetoon contacteren op 016 28 61 61