IPM (integrated pest management) of geïntegreerde gewasbescherming houdt het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken in en is gebaseerd op acht basisprincipes. Iedere professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet de regels rond geïntegreerde gewasbescherming toepassen sinds 1 januari 2014 (basis Europese richtlijn 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden).

Naast de toepassing is ook de controle van IPM verplicht. De controle gebeurt driejaarlijks door een erkend controleorgaan. Als professionele gebruiker ben je verplicht om je te registeren bij een erkend controleorgaan (OCI) dat de toepassing van IPM controleert.

Er zijn 8 erkende controle-organen of OCI’s (zie hieronder). U moet een ervan contacteren om u te laten certifiëren voor IPM. Voor sierteelt zijn enkel Certalent vzw en CKCert vzw erkend voor de controle van de IPM eisen.

Carah asbl

Rue Paul Pastur 11
7800 Ath
Tel: +32 (0)68 26 46 97
E-mail: oci@carah.be
Website: www.carah.be    

 

Cdl Certif

route de Herve, 104
4651 Battice
Tel: +32 (0)87 69 26 42
E-mail: certification@comitedulait.be
Website: www.comitedulait.be  

 

Certalent vzw

Willem de Croylaan, 48
3001 Heverlee (Leuven)
Tel: +32 (0)16 31 09 22
E-mail: certalent@bdb.be
Website: www.bdb.be

 

CKCert vzw

Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde
Tel: +32 (0)9 330 10 20
E-mail: info@ckcert.eu
Website: www.ckcert.eu  

 

Inscert Partner NV

Rue Hayeneux, 62
4040 Herstal
Tel: +32 (0)4 240 75 00
E-mail: certification@quality-partner.be
Website: www.quality-partner.be

 

SGS Belgium NV

Noorderlaan 87
2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 545 47 36
E-mail: be.cts.acs@sgs.com
Website: www.sgs.be  

 

TÜV NORD Integra bvba

Statiestraat, 164
2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 287 37 60
E-mail: info@tuv-nord-integra.com
Website: www.tuv-nord-integra.com

 

Vinçotte NV

Rue Phocas Lejeune, 11
5032 Gembloux 
Tel: +32 81 43 26 11
E-mail: agrifood@vincotte.be
Website: www.vincotte.be

 

Opgelet: Indien er een fytolicentie actief is op uw landbouwbedrijf, dient uw bedrijf aan IPM te voldoen. Wanneer een derde professionele op uw landbouwbedrijf gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient uw bedrijf aan IPM te voldoen. Als biolandbouwer ben je vrijgesteld van een IPM-audit.

De IPM-checklist zit niet vervat in het lastenboek Codiplan. Indien je gecertifieerd bent voor Codiplan, moet je dus nog een bijkomende audit voor IPM ondergaan. De IPM-checklist zit wel vervat in Vegaplan. Indien je gecertificeerd bent voor Vegaplan, ben je dus reeds in orde voor IPM. Bij de andere lastenboeken (Global GAP, MPS-GAP,…) moet er nog een aparte IPM-audit gebeuren aangezien IPM hierin niet vervat zit.

Meer informatie kan je vinden op de site van het Departement Landbouw en Visserij (https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbe...).