Menu

Aanpassingen aan VLIF-steun

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De Vlaamse regering paste k het minimuminvesteringsbedrag voor VLIF-steun aan. Het steunpercentage werd verhoogd van 30% naar 40% voor bepaalde klimaatmaatregelen. Ook werd het minimuminvesteringsbedrag verlaagd van 15.000 naar 5000 euro.

François Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond

Eind mei keurde de Vlaamse regering principieel enkele nieuwe maatregelen goed in verband met VLIF-steun. De principiële goedkeuring houdt in dat de teksten nog wel naar de Raad van State moeten. Rekening houdend met de termijn (30 dagen) die de Raad van State nodig heeft voor advies en met de daaropvolgende vakantieperiode wordt verwacht dat de regeling pas in september van kracht zal worden. Zodoende zouden de maatregelen daadwerkelijk in voege komen in de laatste blokperiode (oktober-december) van 2019.

Verhoging steunpercentage van 30 naar 40% voor bepaalde klimaatmaatregelen in de land- en tuinbouw

Op 29 maart 2019 besliste de Vlaamse regering om investeringen in broeikasemissie reducerende maatregelen via het Klimaatfonds te versnellen door een beslissing te nemen over de aanwending van 75 miljoen euro die vanaf mei 2019 in het Klimaatfonds binnenkomt. Zo is er beslist om 1,5 miljoen euro te voorzien voor de versterking van de cofinanciering door het VLIF van klimaatmaatregelen in de land- en tuinbouwsector.

Voor welke investeringen komen in aanmerking voor 40% subsidie?

Het gaat om investeringen die een bovengemiddelde bijdrage leveren aan het klimaat. Het besluit van de Vlaamse regering somt de volgende investeringen op:
dubbele beglazing (bij serres)
investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energienetwerk (onder meer restwarmte)

 • KWO: koude/warmte-opslagsystemen
 • ontvochtigingstechnieken (onder andere absorptiewarmtepomp)
 • serres: verticale ventilatie
 • warmtepomp alle types
 • warmte recuperatiesysteem
 • warmtewisselaar
 • zonneboiler
 • pocketvergister – mestmixer: in een bestaande stal;
 • pocketvergister – mestschuif: in een bestaande stal;
 • pocketvergister - opslag digestaat: in een bestaande stal;
 • pocketvergister - pompsysteem en piping: in een bestaande stal;
 • pocketvergister - scheiding afvalstromen: in een bestaande stal;
 • pocketvergister - tussenopslag mest: in een bestaande stal;
 • pocketvergister - volle vloer: in een bestaande stal;
 • matten om een roostervloer om te vormen tot een volle/dichte vloer (in het kader van afvoer mest naar externe opvang/pocketvergister: in een bestaande stal;
 • ammoniak emissie arme vloersystemen bij runderstallen (duurdere systemen dan algemene ‘volle vloer’ code die al bestaat en brongerichte AEA-systemen bij varkensstallen) in combinatie met een pocketvergister: in een bestaande stal.

Verder kan deze hogere maximale steunintensiteit van 40% kan ook aangevraagd worden voor de installatie van kleine- en middelgrote windturbines.

Minimuminvesteringsbedrag wordt verlaagd

Er werd ook beslist om het minimale bedrag aan subsidiabele investeringskosten te verlagen van 15.000 naar  5000 euro. Zeer belangrijk is dat dit minimale bedrag niet alleen voor klimaatinvesteringen, maar voor alle soorten investeringen, verlaagd wordt naar 5000 euro. Boerenbond had hier eerder reeds op aangedrongen. Door deze maatregel wordt een belangrijke belemmering in het VLIF weggewerkt. Tot nog toe vielen vele aanvragen immers uit de boot wegens het feit dat het geldende minimale investeringsbedrag van 15.000 niet bereikt werd. Door de aanpassing is dit probleem van de baan.