Menu

Aangevraagde aanpassing van fosfaatklasse verwerkt

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
De Mestbank heeft van de erkende laboratoria resultaten ontvangen over 15.524 percelen van 3777 landbouwers die een nieuwe fosfaatklasse aanvroegen.

Persbericht VLM

Die percelen zijn nu allemaal ingedeeld in de juiste klasse. Als jij recht hebt op een financiële tegemoetkoming voor deze analyse, dan heb je die inmiddels ontvangen. In totaal werd 114.250 euro uitbetaald voor 3487 percelen.

Papieren aanvragen van geldige fosfaatanalyses die ten laatste genomen werden in 2018 worden niet langer tussentijds verwerkt. De Mestbank zal de klassentoewijzingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen hiervoor pas op het einde van het jaar uitvoeren.

Waar vind je de toegekende fosfaatklasse?

Je vindt alle informatie op het Mestbankloket onder de rubriek SNapp (staalname-applicatie).

  • Kies het tabblad ‘Overzicht resultaten’.
  • Klik op de knop ‘Rapporten’.
  • Klik vervolgens op de publicatiedatum om de pdf met het rapport te openen.
  • De informatieknop bevat de toelichting bij het rapport.

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen voor analyses kunnen alleen nog digitaal ingediend worden via SNapp op het Mestbankloket. De Mestbank aanvaardt geen papieren aanvragen meer. Het is belangrijk dat je de bemonstering in SNapp aanvraagt zoals de percelen ingetekend zijn in je verzamelaanvraag in het jaar van de staalname, zo niet kan de Mestbank de staalname niet koppelen aan een perceel.