Menu

Aandachtspunten MAP 6 op korte termijn

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Met de goedkeuring het MAP 6 moet je op dit moment rekening houden met een aantal vrijstellingen die je moet aanvragen. Welke en wanneer je dit moet, lees je hier.

VLM

Aanvraag vrijstellingen

Bedrijven die kunnen aantonen dat hun bedrijfsvoering geen gevaar op uitspoeling van nitraten inhoudt, kunnen vrijgesteld worden van bepaalde gebiedsgerichte maatregelen voor percelen in gebiedstype 2 en 3.

Voorwaarden om een vrijstelling te krijgen en te behouden:

Een vrijstelling kan pas verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu. Naast een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu, zijn er nog een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een vrijstelling te verkrijgen én ze ook te behouden. Eens een vrijstelling verleend is, moet jaarlijks minstens een perceelsevaluatie van het nitraatresidu uitgevoerd worden.

Geldige vrijstelling in 2019

Landbouwers die in 2019 al een geldige vrijstelling hebben, op basis van een bedrijfsevaluatie die ze in het verleden lieten uitvoeren, worden in 2019 al vrijgesteld van de maatregelen op percelen in gebiedstype 2 en 3.

Je kunt op het Mestbankloket nakijken of je in 2019 al een geldige vrijstelling hebt. Ga hiervoor naar het Mestbankloket > Status. Klik vervolgens op 'Detailschermen' en ga naar het tabblad 'Focusbedrijf ligging/Vrijstelling'. Als bij 'Beslissing vrijstelling' vermeld staat dat die geldig, toegekend of ambtshalve toegekend is en je status is 'Niet-focusbedrijf', dan heb je in 2019 al een geldige vrijstelling.

Wil je je vrijstelling 2019 behouden?

Als je je vrijstelling wil behouden, moet je dit najaar tussen 1 oktober en 15 november op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen, op een perceel dat de Mestbank aanduidt.

Vrijstelling aanvragen voor 2020. Hoe doe je dat?

Vraag uiterlijk op 14 juli je vrijstelling aan via het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. Als je je bedenkt, kun je je aanvraag tot vrijstelling nog intrekken tot 14 juli. 

Na 14 juli 2019 kun je een ingediende aanvraag niet meer intrekken en moet je de bedrijfsevaluatie effectief uitvoeren.

Als de bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu positief is, en als je aan de overige voorwaarden voldoet, is je bedrijf vanaf 2020 vrijgesteld van bepaalde maatregelen in gebiedstype 2 en 3.

>> Meer info

Aanvraag derogatie

Dankzij derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden. Momenteel is de derogatie nog niet definitief goedgekeurd door de Europese Commissie voor de periode 2019-2022. 

Hoe kun je u derogatie aanvragen? 

Onderneem snel actie, want de uiterste aanvraagdatum is 14 juli 2019.
In de rubriek aanvragen op het Mestbankloket, kun je vanaf 14 juni 2019 je derogatie aanvragen.  Uiterlijk op 14 juli 2019, moet je de percelen waarop je de derogatie wil toepassen, aankruisen op de verzamelaanvraag op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Voorwaarde is wel dat je verzamelaanvraag tijdig werd ingediend (uiterlijk op 21 april 2019). Als je een perceel blijvend grasland scheurde, moet je bij dat perceel bovendien de bijkomende bestemming 'BGG' toevoegen.

Heb je vorig jaar derogatie toegepast en sancties opgelegd gekregen, waardoor je voor een of meerdere derogatiegewassen geen derogatie kunt toepassen? Die sancties blijven gelden. Ook in 2019 kunnen sancties worden opgelegd.

>> Meer info

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: