Menu

Aandachtspunten bij equivalente maatregelen 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Landbouwers kunnen voor 2020 kiezen uit twee equivalente maatregelen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen in gebiedstype 2 en 3 om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen zijn wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten en het adviessysteem groenten KNS.

Bron: VLM

 De equivalente maatregelen voor 2020 lijken op het eerste gezicht op die van 2019, maar de voorwaarden voor 2020 zijn anders en er geldt ook een zwaarder sanctioneringssysteem. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen bij de Mestbank via het Mestbankloket is 30 april. Landbouwers moeten een aantal gebiedsgerichte maatregelen toepassen in gebiedstype 2 en 3 om de waterkwaliteit verder te verbeteren in uitvoering van MAP 6. Landbouwers kunnen er ook voor kiezen om een equivalente maatregel toe te passen als alternatief voor een gebiedsgerichte maatregel, om zo op een andere manier de doelstelling van de gebiedsgerichte maatregel te realiseren. Landbouwers die kiezen voor een equivalente maatregel kunnen geen vanggewasovereenkomst sluiten, niet als aanbieder en niet als ontvanger.

Wintergraan

Een landbouwer die deze equivalente maatregel aanvraagt, kiest ervoor om zijn doelareaal te realiseren met percelen met de extra gewascombinatie ‘wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt’ in combinatie met percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen. De geldige gewassen en gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen vind je op de op www.vlm.be. De volgende wintergranen komen in aanmerking: wintertarwe, wintergerst, triticale, winterhaver, winterrogge en spelt. De lijst van de nitraatgevoelige teelten vind je in de teelttabel onder de rubriek Gebiedsgerichte maatregelen > Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen.

Adviessysteem groenten KNS

Een landbouwer die de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ aanvraagt, kiest ervoor om zijn doelareaal te realiseren met percelen met groenten van groep I, groep II en groep III waarop hij het adviessysteem KNS toepast in combinatie met percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen. De geldige gewassen en gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen vind je op de pagina ‘Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen’.

Zware sancties

De sanctionering bij het niet-naleven van een equivalente maatregel is verschillend dan bij het niet-naleven van een gebiedsgerichte maatregel. De gevolgen zijn groot als de landbouwers niet voldoen aan de voorwaarden van de equivalente maatregelen. De boete bedraagt immers 1000 euro, vermenigvuldigd met het volledige doelareaal. Dus als een landbouwer slechts een deel van het doelareaal realiseert, krijgt hij een boete voor de oppervlakte van het totale doelareaal.

De landbouwer moet dus goed overwegen of het nodig is om een equivalente maatregel aan te vragen voor het realiseren van het doelareaal. Minister Demir bedankt nogmaals de landbouwers die inspanningen leveren om de waterkwaliteit te verbeteren.

De uitgebreide richtlijnen rond de equivalente maatregelen vind je op www.vlm.be.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: