Aandacht erosiebestrijding en correct slakkenkorrels strooien

22 september 2022

Op 1 september vond in Heuvelland een demonamiddag plaats waarop aandacht werd besteed aan erosiebestrijding en het correct slakkenkorrels strooien.

In het kader van erosiebestrijding was er vooral aandacht voor preventie van erosie door het vermijden van bodemdruk, de aanvoer van organisch materiaal en niet-kerende bodembewerking.Wanneer er toch nog problemen zijn met erosie was er ook uitleg over de aanleg van een plantaardige dam om de sedimentstroom naar de waterloop te vermijden. Naast de deskundige toelichting door Francky Coopman van Inagro was het een meerwaarde voor deze demo dat ook landbouwer Norbert Deraedt zijn jarenlange ervaring met erosiebestrijding deelde met de aanwezigen.

Maatregelen nemen om erosie te vermijden blijft essentieel, willen we in de toekomst strengere wetgeving vermijden. Dit werd duidelijk tijdens de toelichting over de huidige wetgeving en de evaluatie ervan die gegeven werd door Karolien Cools van Boerenbond. In het tweede deel van de namiddag gaf Jan Vanwijnsberghe van Inagro toelichting over het correct strooien van slakkenkorrels want jaarlijks vormt de aanwezigheid van metaldehyde in de waterlopen een probleem voor de drinkwaterwinning in de regio. Een eenvoudige aanpassing aan de strooiers kan al heel wat problemen voorkomen.

Karolien Cools, landbouwconsulent en Ann-Sophie Decroos, regioconsulenten