FrieslandCampina versterkt band met Belgische leveranciers

31 maart 2022

FrieslandCampina versterkt de band met zijn Belgische leveranciers en gaat hen daarom een grotere afnamezekerheid bieden en een betere melkprijs betalen.

Daarnaast wil het nieuwe leveranciers in de regio Oost- en West-Vlaanderen rondom de productielocatie in Aalter aan zich binden. Met deze stap verwacht de onderneming de aanvoer van Belgische weidemelk voor de productie van lang houdbare zuiveldranken in zijn productielocatie in Aalter naar de toekomst toe zeker te stellen.

FrieslandCampina heeft recentelijk geïnvesteerd in een derde PET-lijn voor de productiesite in Aalter, zijn Europese draaischijf voor lang houdbare zuiveldranken. Met deze investering speelt de onderneming in op de toekomstige marktvraag en de vraag naar grotere flexibiliteit om beter in te kunnen spelen op veranderende consumentenbehoeftes.

Aalterse productielocatie is van strategisch belang

Deze investering laat zien dat de Aalterse productielocatie van strategisch belang is voor FrieslandCampina in België. Bovendien draagt het met deze investering bij aan de werkgelegenheid en aan een gegarandeerde afname van weidemelk van melkveebedrijven in de omgeving van Aalter. 

Momenteel wordt het ledenaannamebeleid herzien en bekijkt FrieslandCampina onder welke voorwaarden nieuwe leden in Nederland, Duitsland en België kunnen toetreden.

Daarbij wordt ook onderzocht of trouwe Belgische leveranciers in en rond de productielocatie in Aalter de mogelijkheid kunnen krijgen om lid te worden. In de loop van het jaar verwacht het hierover duidelijkheid te kunnen geven. Op dit moment vinden hierover diverse gesprekken plaats met de bestaande leden van FrieslandCampina.

Bron: FrieslandCampina