Ook grote PAS-actie voor de toekomst van de landbouw in Anzegem

25 mei 2022

Op woensdag 25 mei ging de bedrijfsgilde Anzegem, samen met Groene Kring Zuid-West-Vlaanderen en Ferm, in gesprek met het gemeentebestuur.  

Zij vertelden hen persoonlijk wat de impact van het huidige stikstofakkoord voor hun bedrijf én voor de gemeente betekent. Ze roepen de gemeente op om ook te reageren naar de Vlaamse Overheid.

Op 23 februari kondigde de Vlaamse regering de beslissing aan rond het stikstofdossier. Een beslissing die een immense impact heeft op de veehouders van Anzegem en die hun voortbestaan bedreigt.

De teleurstelling en woede zijn bijzonder groot bij onze leden. De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken, én zet landbouwers voor het blok. Dit is waanzin. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector gekraakt.

Krachtig signaal geven aan Vlaamse overheid

“Men houdt vooral de landbouwsector aansprakelijk voor het teveel aan stikstof. Dit zorgt ervoor dat boeren geen bestaanszekerheid en toekomstperspectief meer hebben. Wij kunnen onze bedrijven niet meer moderniseren en/of ontwikkelen. Enkel met een duidelijk en werkbaar plan kunnen de boeren aan de slag om hun stikstofuitstoot te verlagen in de regio’s waar nodig.”

“We roepen gemeente Anzegem dan ook op om samen met de landbouwers een krachtig signaal te geven: een signaal dat we samen kiezen vóór onze landbouw, voor gezonde bodems en voor voldoende lokaal voedsel voor al onze burgers.”

Bron: Boerenbond.