Menu

Geef voor 31/10 je MAP 6-vanggewassen aan via de verzamelaanvraag

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

 

 

We zetten hieronder enkele aandachtspunten op een rij

Geef het volledige teeltplan correct aan
Het is uiterst belangrijk dat de landbouwer het volledige teeltplan correct aangeeft in de verzamelaanvraag. Hij moet dus voor elk perceel de voorteelt, hoofdteelt en nateelten correct aangeven.

  • Hoofdteelt = teelt die op 31 mei verbouwd werd of de eerstvolgende teelt als op 31 mei geen teelt ingezaaid werd;
  • 1ste nateelt = eerstvolgende teelt (kan ook vanggewas zijn), ingezaaid na het oogsten van de hoofdteelt maar in hetzelfde kalenderjaar;
  • 2de nateelt = teelt (kan ook vanggewas zijn), ingezaaid na het oogsten of onderwerken van de 1ste nateelt maar ook nog in hetzelfde kalenderjaar. Die kolom wordt alleen ingevuld als er eerst een 1ste nateelt is verbouwd geweest.
  • Voorteelt = teelt die op het perceel stond voordat de hoofdteelt ingezaaid werd. De voorteelt kan in het vorige kalenderjaar ingezaaid geweest zijn en moest in dat geval in dat jaar als nateelt (1ste of 2de) opgegeven zijn.

Het vermelden van de correcte nateelten is heel belangrijk, omdat voor het realiseren van het doelareaal in gebiedstype 2 en 3, de volgende teeltcombinaties in aanmerking komen:
tijdelijk grasland (zonder nateelt) hoofdteelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd maïs met onderzaai gras niet-nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een laagrisiconateelt (bv wintertarwe na suikerbieten) nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een wintergraan (alleen in 2019) (bv wintertarwe na mais, aardappelen, groenten, ..)

Vermeld de juiste inzaaiperiode

In het kader van de extra verplichting tot het inzaaien van vanggewassen in gebiedstype 2 en 3, moet de landbouwer voor de vanggewassen de juiste inzaaiperiode opgeven. Dat is alleen nodig voor de vanggewassen, niet voor de laagrisiconateelten en wintergranen. Vanggewassen zijn bijvoorbeeld gele mosterd en facelia, maar ook gras als nateelt. De landbouwers vinden alle vanggewassen terug in de tabel Teeltcodes van de toelichtingsnota bij de verzamelaanvraag of in de teelttabel op de VLM-website.

Gebruik voor de inzaaiperiode de volgende codes:

"VGV" voor een vroeg ingezaaid vanggewas, dat wil zeggen voor een vanggewas dat ten laatste op 15/9 werd ingezaaid;
"VGM" voor een vanggewas dat ingezaaid werd in de periode van 16/09 t.e.m. 15/10;
"VGL" voor een vanggewas dat pas ingezaaid werd na 15/10.

Landbouwer die perceel op 1 januari in gebruik heeft, moet aangifte doen

De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1 januari is verantwoordelijk voor de maatregel en het correct aangeven van het vanggewas met inzaaiperiode of de nateelt, ook al is het eventueel een andere landbouwer die het vanggewas of de nateelt inzaait.

Bekijk op de VLM-website meer informatie over de vanggewasregeling.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: