2 kandidaat-parken in Vlaams-Brabant

14 januari 2022

Deze week raakte bekend welke 13 kandidaat-parken worden toegelaten tot het begeleidingstraject dat finaal zal leiden tot de erkenning van 3 bijkomende nationale parken en 3 landschapsparken in 2023. In Vlaams-Brabant is er 1 kandidaat-nationaal park  en 1 kandidaat-landschapspark geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde.

Brabantse Wouden en Boerenlandschap Pajottenland

De geselecteerde kandidaturen in onze provincie zijn het nationaal park Brabantse Wouden en het landschapspark Boerenlandschap Pajottenland. Van in het begin hebben we bij deze twee gebiedscoalities onze bezorgdheden neergelegd.

In de regio van de Brabantse Wouden lopen al langer initiatieven, die tot veel onrust geleid hebben bij de landbouwers in de regio. Bij het aanvraagdossier hebben we via de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant, waarin Boerenbond vertegenwoordigd is, een eisenpakket neergelegd waarbij afspraken gemaakt worden over aankoopbeleid, monitoring en landbouwimpact in de Brabantse Wouden.

Bij het landschapspark Pajottenland hebben alle partners die deel uitmaken van de gebiedscoalitie de voorwaarden van Boerenbond onderschreven: de erkenning mag geen gevolgen hebben voor de vergunningverlening van land- en tuinbouwbedrijven, er zijn geen extra ruimtelijke claims op grond en geen andere bijkomende beperkingen.

Wettelijk kader ontbreekt

Bij gebrek aan een duidelijk wetgevend kader, is het niet duidelijk welke concrete maatregelen worden nagestreefd in deze parken en welke concrete gevolgen dit gaat hebben voor de bestaande land- en tuinbouwactiviteiten. Dit wordt in handen gelegd van de lokale gebiedscoalities die in de mogelijkheid zullen zijn om - naast alle Vlaamse sectorale regelgeving (MAP, PAS, natuur en onroerend erfgoed ...) die al zware druk op de sector legt - ook nog een bijkomend beleid te gaan voeren. Zowel in Brabantse Wouden als in Pajottenland zullen we zeer waakzaam zijn over de initiatieven die de gebiedscoalitie zal nemen. We zullen deze dan ook voortdurend toetsen aan de gemaakt afspraken in de beide gebieden.

Contactpersonen Boerenbond