Menu

15 jaar Groene Zorg in Vlaams-Brabant

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op het Herendaelhof van Luc Theys en en An Verboomen in Lubbeek werd 15 jaar Groene Zorg gevierd. ...

Nick François, regioconsulent Boerenbond

Steunpunt Groene Zorg vzw bestaat vijftien jaar. De organisatie ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven die willen starten met het aanbieden van groene zorg. Zij zorgt ervoor dat de juiste zorggast op de juiste zorgboerderij terechtkomt. Dankzij het Steunpunt, en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, groeide het aantal actieve zorgboerderijen tot 114. Op 3 september zette gedeputeerde Monique Swinnen een van deze zorgboerderijen, Herendaelhof uit Lubbeek, in de bloemetjes.

“69 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 45 groenezorginitiatieven, zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers, bieden op dit moment groene zorg aan”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van Land- en tuinbouw. “Nooit waren het er zoveel in Vlaams-Brabant. Groene zorg heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van attitudes en sociale vaardigheden van personen, al dan niet met een beperking. Ze voelen zich nuttig in de maatschappij.”

Op jaarbasis krijgt Steunpunt Groene Zorg 150 aanmeldingen binnen van jongeren of volwassenen die een zinvolle dagbesteding zoeken. “In onze provincie doen vooral jongeren een beroep op groene zorg”, weet Monique Swinnen. “Ruim een derde (34,6%) is een 12- tot 14-jarige. Dat is het hoogste van Vlaanderen. In de andere provincies schommelt het aantal in deze leeftijdscategorie rond de 20%.”

Een voorbeeld is zorgboerderij Herendaelhof in Lubbeek. Elf jaar geleden startten Luc Theys en An Verboomen met hun zorgproject. Ze bieden voornamelijk activiteiten voor jongeren aan. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over de verzorging van de dieren of het onderhoud van de planten.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: