Menu

15 jaar Groene Zorg in Limburg

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Het aantal actieve zorgboerderijen in Limburg is geëvolueerd van 58 in 2008 naar 124 in 2018 (+ 214%). Daarvan zijn 79 professionele land- en tuinbouwbedrijven.

Peter Bruggen, provinciaal secretaris

Zorgboerderijen zijn een van de vele initiatieven waarmee land- en tuinbouwbedrijven vorm geven aan een gastvrij platteland.

Steunpunt Groene Zorg bestaat dit jaar 15 jaar. Om te komen tot een kwaliteitsvolle invulling van zorg op de boerderij zet het steunpunt, samen met alle betrokken partners – waaronder het Limburgse provinciebestuur – actief in op vier pijlers in haar werking: dienstverlening, belangenbehartiging, kennisopbouw en onderzoek en vorming en informatiedoorstroming.

Zorgboerderij

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar men zich engageert om mensen in moeilijke leefsituaties te laten meedraaien. Een gezond kader in een natuurlijke omgeving waar men zinvol in beweging kan zijn of komen. De meeste hulpboeren op de zorgboerderijen zijn personen met een beperking en mensen met psychische uitdagingen. Ook jongeren begeleid door een jongerenwelzijnsvoorziening of op zoek naar een schoolvervangende dagbesteding zien we present op de zorgboerderij. Zorgboerderijen komen ook in aanmerking voor mensen geconfronteerd met burn-out of rehabilitatie na een verslaving.

Limburg

Het aantal actieve zorgboerderijen in Limburg is, mede dank zij de ondersteuning van het provinciebestuur, geëvolueerd van 58 in 2008 naar 124 in 2018 (+ 214%). Daarvan zijn 79 professionele land- en tuinbouwbedrijven. De 45 andere initiatieven zijn onder meer dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers. De 124 actieve zorgboerderijen zijn goed voor ongeveer 9000 dagen van zorg. Elk jaar komen er bij het Steunpunt Groene Zorg een 150-tal aanvragen uit Limburg binnen. Op jaarbasis vinden ongeveer 175 zorggasten een wekelijkse, zinvolle dagbesteding op een Limburgse zorgboerderij. In onze provincie hebben de zorgboerderijovereenkomsten de langste duurtijd of zijn ze het meest intensief (51 zorgdagen per jaar).

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: