1378 Limburgse ha steunen soortenbescherming

24 maart 2022

In 2022 geven 824 landbouwers in Limburg de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug door een beheersovereenkomst te sluiten met de VLM. Ze zetten daarvoor samen 3299 ha landbouwgrond in. 1378 ha of 41,7% hiervan staat in het teken van de soortenbescherming.

Beheersovereenkomsten

De VLM-beheersovereenkomsten die landbouwers nu met de VLM hebben lopen, kaderen binnen het derde Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (2014-2020) dat uitvoering geeft aan het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB).

Dat programma liep af op 31 december 2020. Om de periode naar de start van het volgende plattelandsontwikkelingsbeleid te overbruggen (2023-2027) werd een overgangsregeling binnen het GLB uitgewerkt.

Daarin was het mogelijk om aflopende contracten te hernieuwen met een contract van twee jaar. Nieuwe kortlopende beheersovereenkomsten konden alleen gesloten worden binnen beheergebied voor soortenbescherming.

Soortenbescherming

De oppervlakte van beheersovereenkomsten voor soortenbescherming neemt toe. In Limburg zijn er overeenkomsten voor 474 ha faunastroken. Deze stroken hebben een positief effect op verschillende akkervogels, zoals de veldleeuwerik die de kort gemaaide zones verkiest, maar ook kwartels, patrijzen en gele kwikstaarten maken er gebruik van.

De beheersovereenkomst voedselgewas bedraagt 506 ha. Door het zaadleverend voedselgewas zoals tarwe of boekweit te laten staan tot in het voorjaar kunnen de akkervogels zich tijdens de winter voeden met granen. Bovendien zorgt het voedselgewas voor dekking op een moment dat veel akkers er kaal bij liggen.

De beheersovereenkomsten graslandbeheer worden in onze provincie toegepast op 305 ha. Hierbij gaat het over uitgestelde maaidatum, standweide en kuikenweide. Deze laatste twee maatregelen zorgen ervoor dat de veebezetting tijdens het broedseizoen beperkt wordt. Hierdoor neemt het broedsucces van de weidevogels toe en hebben ze voldoende tijd om hun jongen groot te brengen.

Verder werden er zowel voor de hamster als voor de grauwe kiekendief voor telkens meer dan 40 ha beheersovereenkomsten afgesloten. Hierbij gaat het voornamelijk over het aanleggen van luzernestroken.

Sleutelrol

Het mag duidelijk zijn dat de landbouwers een sleutelrol spelen om onze biodiversiteit te versterken en landschappen te beheren. Met de beheersovereenkomsten krijgen de landbouwers een duw in de rug om die belangrijke rol te vervullen en daarin verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Intussen is gebleken dat die beheersovereenkomsten een nuttig instrument zijn om de biodiversiteit in landbouwgebied een boost te geven en de landbouwer een alternatief verdienmodel te geven door de diensten die hij levert aan het ecosysteem te vergoeden. Het nieuwe GLB zal vanaf 2023 wellicht nog meer inzetten op kwetsbare soorten.