Menu

1 miljoen euro voor strijd tegen modderoverlast in gemeenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 964.000 euro in 16 verschillende erosiebestrijdingsprojecten.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 964.000 euro in 16 verschillende erosiebestrijdingsprojecten. Dit bedrag omvat zowel infrastructuurwerken als subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

Joke Schauvliege: “De vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit voorjaar bewees dat die bescherming hoogstnodig is. Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en begin juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot Limburg.”
 
Landbouwers kunnen voorkomen dat hun vruchtbare bodem wegspoelt door niet-kerende bodembewerking toe te passen en door grasstroken aan te leggen. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de Vlaamse regering komt de gemeenten hierin financieel tegemoet.
 
Joke Schauvliege trekt 964.000 euro uit voor 16 erosiebestrijdingsprojecten: 12 projecten betreffen de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg; 4 gemeenten in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen krijgen subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator. Zo zullen die gemeenten de grootste knelpunten wegwerken en zich wapenen tegen toekomstige onweersbuien. Dat de maatregelen ook effectief werken, bleek het afgelopen voorjaar op die plaatsen waar in het verleden al erosiebestrijdingswerken uitgevoerd werden.

Projecten in Limburg 

In de provincie Limburg krijgt de stad Tongeren een subsidie voor vier projecten met erosiebestrijdingswerken. Diets-Heur werd dit voorjaar meermaals getroffen door modderoverlast. Om verdere problemen te voorkomen, kreeg de stad in oktober al de toezegging van een subsidie voor de aanleg van een aarden dam met erosiepoel. In dit subsidieprogramma wordt bijkomend de aanleg van een bufferbekken en een erosiepoel in Diets-Heur gesubsidieerd. Ook in Berg en Widooie zal een erosiebestrijdingsproject worden ondersteund. Tongeren krijgt voor de vier projecten samen een subsidie van 221.500 euro. Sint-Truiden krijgt geld voor de realisatie van twee projecten. In de Bosveldstraat wordt in het kader van een afkoppelingsproject een erosiepoel gesubsidieerd. Om modderoverlast in Alken te voorkomen legt Sint-Truiden met de toegekende subsidies een erosiepoel aan in de Stoukstraat.

Projecten in Vlaams-Brabant

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen twee gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. In de Wangestraat in Landen worden drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lagergelegen straten en woningen van modderoverlast gespaard. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 125.000 euro. In Sint-Pieters-Leeuw wil de gemeente een aarden dam met erosiepoel aanleggen en ontvangt hiervoor een subsidie van 88.800 euro. Daarnaast krijgen Kortenaken, Aarschot en Zoutleeuw een subsidie voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

Projecten in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen ontvangt Geraardsbergen voor de tweede maal een subsidie van 81.475 euro voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

Projecten in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen ontvangt Hooglede een subsidie van 41.700 euro voor de aanleg van een aarden dam met erosiepoel en een houthakseldam langs de Klijtgatweg en van een houthakseldam langs de Kandelaarstraat. Ook Staden en Tielt krijgen een subsidie voor de aanleg van een houthakseldam met aanliggende grasstrook.

Deel deze pagina: