Menu

1 miljoen bomen in Vlaams-Brabant

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Minister Demir schept wat meer duidelijkheid bij het realiseren van de 1 miljoen bomen voor Vlaams-Brabant zoals vermeld in het regeerakkoord.

Lien Vandebroeck, regioconsulent Boerenbond

Minister Demir schept wat meer duidelijkheid bij het realiseren van de 1 miljoen bomen voor Vlaams-Brabant zoals vermeld in het regeerakkoord. Eén van de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord is het realiseren van 1 miljoen bomen in Vlaams-Brabant, maar deze doelstelling wekte van bij het lezen heel wat onrust bij Boerenbond en haar leden. Daarom werd in overleg gegaan met Peter Van Rompuy. En ondertussen op 3 maart gaf minister Demir een eerste zicht op hoe zij deze doelstelling gerealiseerd ziet. Deze doelstelling van 1 miljoen bomen zit vervat in de Vlaamse doelstelling van 4000ha bijkomend bos, dus geen extra bosdoelstelling voor Vlaams-Brabant. De 1 miljoen bomen zullen in samenspraak met lokale besturen en private eigenaars gerealiseerd worden en binnen het bestaand instrumentarium. Er wordt geen extra budget voorzien voor de doelstelling in Vlaams-Brabant en er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om de bosdoelstelling te realiseren alzo de minister. Boerenbond benadrukt dat agrarisch gebied bestemd is voor professionele landbouw en bosdoelstellingen gerealiseerd dienen te worden in de daarvoor voorziene groene bestemmingen. Boerenbond rekent er dan ook op dat het plan van aanpak meer klaarheid zal scheppen en de verschillende plannen op elkaar zal afstemmen.

De volledige toelichting kan je zelf bekijken via onderstaande link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1374387/verslag/1375134

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Thema: