Menu

Terug naar Actualiteit >“We moeten voedsel weer centraal stellen”

Alle regio's
Alle sectoren

Donderdag vond in Leuven een academische studiedag plaats rond voedselproductie en -consumptie. Aanleiding was de voorstelling van het boek ‘Wat met ons voedsel?’ en het eredoctoraat dat de KU Leuven uitreikte aan de Nederlandse hoogleraar Louise Fresco, voorzitter van Wageningen UR en een eminentie op het vlak van duurzame productie van voeding.

Tessa Avermaete en Wannes Keulemans van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven zoeken in hun boek 'Wat met ons voedsel?' antwoorden op de vele maatschappelijke vragen die leven rond voedsel. Hoe eten we gezond? Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor elke burger te produceren? Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? …

Louise Fresco, die woensdag een eredoctoraat van de KU Leuven kreeg uitgereikt, gaf een bevlogen lezing over ‘de toekomst van ons voedsel’. Fresco wil de discussie over voeding voeren met wetenschappelijke argumenten. “Ons voedsel heeft nood aan een doordacht en gedragen beleid dat de raakvlakken met andere grote maatschappelijke uitdagingen opneemt: onder- en overgewicht, impact op het milieu, klimaatverandering, biodiversiteit … Zorg en migratie zijn grote wereldproblemen, maar uiteindelijk vormt voedsel de basis van onze beschaving, en dat moeten we weer centraal stellen”, aldus Fresco.

Aansluitend gingen Peter Van Bossuyt (directeur Boerenbond), Joris Relaes (ILVO), Gert Engelen (Vredeseilanden) en Louise Fresco tijdens een debat in op de keuzes die Vlaanderen maakt rond voedsel. In het project ‘Gezocht:  Voedsel voor de Toekomst’ gaan de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven, samen met jongeren, experten en boeren, op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Tot slot werden tijdens een workshop in de namiddag zeventig leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit twee Vlaams-Brabantse scholen uitgedaagd om na te denken over wat ze zullen eten in 2050.

Meer over deze studiedag lees je in Boer&Tuinder van donderdag 23 februari.