Menu

“Lokale sojateelt wordt steeds interessanter”

Terug naar Actualiteit
Vorige week werd, met de steun van Boerenbond en het Agri Investment Fund (AIF), het nieuwe Gentse bedrijf Protealis boven de doopvont gehouden. Deze spin-off van de onderzoeksinstituten VIB en ILVO wil meer lokale, duurzame plantaardige eiwitten kweken. CEO Benjamin Laga is blij met zijn nieuwe uitdaging. “Er is een groot potentieel voor lokale eiwitten in Vlaanderen, zowel voor dierlijke als voor menselijke consumptie”, klinkt het.

Nele Kempeneers

Via het Agri Investment Fund (AIF) investeert Boerenbond in tal van pioniersprojecten die de land- en tuinbouw moeten verduurzamen en versterken. Vaak zijn dit opkomende, beloftevolle ondernemingen die net dat extra duwtje nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om projecten zoals de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe en sterkere fruitrassen, onderzoek naar vooruitstrevende dierengeneeskunde en vaccins …. en, in het geval van Protealis, over de zoektocht naar meer plantaardige eiwitbronnen. We voelden CEO Benjamin Laga aan de tand over zijn nieuwe uitdaging en polsten naar de toekomst van sojateelt in Vlaanderen.

Hoe kwam je bij Protealis terecht?

“Ik ben landbouwingenieur van opleiding en studeerde af in 1996. Ik heb jarenlang in het plantenonderzoek gewerkt bij verschillende toonaangevende bedrijven zoals Bayer en BASF. In de beginjaren van mijn carrière was ik als geneticus bezig met koolzaad veredeling en onderzoek naar plantziekten, maar later evolueerde ik naar managementfuncties met wereldwijde verantwoordelijkheid. Maar toch bleef ik altijd dromen om zelf meer ondernemend te zijn en een bedrijf op te richten dat door vernieuwing mee helpt timmeren aan de verdere verduurzaming van de landbouw. Het dossier rond de lokale eiwitproductie heeft me altijd geïnteresseerd, dus toen ik de kans kreeg om Protealis te helpen opstarten en de overstap te maken heb ik niet getwijfeld.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor deze start-up?

“We willen het potentieel van peulvruchten aanboren door nieuwe en rendabele sojarassen met hoog eiwitgehalte te ontwikkelen die aangepast zijn aan onze bodem en klimaat. Er zijn al twee sojarassen die op de rassenlijst staan, maar deze zaadproductie moet nog opgeschaald worden. Protealis heeft momenteel twee grote uitdagingen: enerzijds de opbrengst van Vlaamse soja verhogen, anderzijds de coating die rond de zaden zit verbeteren.”

Waarom is die coating rond sojazaden zo belangrijk?

“Soja is een vlinderbloemige die stikstof uit de lucht haalt en in de bodem bindt. Daardoor hoef je als landbouwer geen extra stikstofbemesting meer te geven en zorgt de teelt ook voor een verbetering van de bodem. Maar het binden van die stikstof kan enkel als de juiste bacteriën in de bodem aanwezig zijn. Omdat de bacteriën die de sojaplant nodig heeft hier niet van nature in de bodem voorkomen, brengen we deze in met behulp van het inoculum dat we rond de zaden aanbrengen. De juiste coating vinden die optimaal in onze bodem werkt is een zaak, ervoor zorgen dat deze in goede conditie blijft wanneer het zaad wordt gestockeerd voor verkoop is een ander belangrijk aspect.”

Is er op het vlak van opbrengst nog een lange weg te gaan?

“Het is momenteel al goedkoper voor de landbouwer om zelf soja te telen dan om er aan te kopen, maar je moet natuurlijk vergelijken met de opbrengst die je zou kunnen hebben wanneer je een ander akkerbouwgewas zou telen, en dan schiet soja vandaag nog vaak net tekort. We moeten naar een opbrengst van 3 à 3,5 ton per hectare om competitief te zijn met teelten als korrelmais of wintergerst. Maar onze ambitie ligt hoger: als we 4 ton per hectare kunnen halen, wordt soja echt een zeer rendabele teelt voor de Vlaamse landbouwer. De marktvraag is er alvast. Belangrijk is ook om te kijken naar de wereldmarkt. Er wordt verwacht dat de sojaprijs de komende tijd zal stijgen. De varkenspest in China heeft de vraag naar soja de laatste jaren doen dalen, waardoor er veel goedkope Amerikaanse soja naar Europa kwam. Eens de Chinese vraag weer aantrekt, zullen de Europese boeren dat in hun portemonnee voelen. Het wordt voor landbouwers dus steeds interessanter om zelf aan eiwitproductie te doen. Het hopen dat het nieuwe GLB ook subsidie zal voorzien voor lokale eiwitproductie, dus dat kan een extra stimulans zijn. Naast natuurlijk het feit dat soja een echte bodemverbeteraar is.”

Kijken jullie qua afzet van soja naar veevoeder of eerder naar menselijke consumptie?

“Beide. De berekeningen voor rentabiliteit voor landbouwers die we maakten zijn gebaseerd op afzet voor veevoeder, maar er zijn zeker ook heel wat mogelijkheden voor menselijke voedingsproducten. In dat laatste geval moet de soja wel van superieure kwaliteit zijn met een proteïnegehalte van minstens 42%. Dan krijgt de landbouwer daar ook nog een extra premie voor. We zitten nu net op die cruciale grens, maar we verwachten dit binnenkort zeker te kunnen halen. Vanuit de verwerkende sector is er in elk geval veel interesse.”

Waar kunnen geïnteresseerde landbouwers hun licht opsteken?

“Protealis is nog maar net van start gegaan, maar heel wat andere spelers zoals Arvesta, ILVO, VIB, Inagro … zijn al geruime tijd met onderzoek en proefvelden bezig. We bouwen verder op de kennis die er al is, en zullen de landbouwers binnenkort verder op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen via onze website www.protealis.com.”

Meer informatie