Menu

“Groene zorg is mogelijk voor iedereen”

Terug naar Actualiteit
Eind 2020 telde Steunpunt Groene Zorg 611 land- en tuinbouwbedrijven die een zinvolle dagbesteding aanbieden aan jongeren of volwassenen uit de hulpverlening. Het zijn geen zorgprofessionals, wel boeren met een groot hart. De zorggasten kunnen er helpen bij kleine klussen op en rond het bedrijf, allemaal naargelang de eigen mogelijkheden en beperkingen.

Liesbet Corthout

“De land- en tuinbouwsector stelt zich open voor een brede waaier aan mensen die hulp en steun zoeken. De sector is een waardevolle partner van welzijn en zorg”, vertelt Willem Rombaut van Steunpunt Groene Zorg. “In de meeste gevallen komen de zorggasten individueel naar het bedrijf. Het gaat dan om kwetsbare jongeren die het moeilijk hebben op school, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek … Vaak groeit de samenwerking uit tot een hechte en ondersteunende band met de zorggast. Voor de ondernemers is dat ook de voornaamste motivatie om ermee door te gaan.”

Het Steunpunt helpt bij de subsidieaanvraag.

Dat sociale engagement van de boeren en boerinnen is geen voltijdse bezigheid. “Gemiddeld komt er twee dagen per week een zorggast. Meestal gaat het om een persoon tegelijk. Het is een misvatting dat je een groot bedrijf of professionele omkadering moet hebben om zo’n zorggast op te vangen. Het is vaak zelfs het omgekeerde: een klein, familiaal bedrijf zonder kennis van de zorgsector kan net zo goed een boeiende omgeving bieden voor een zorggast.” Als land- en tuinbouwer sta je er ook niet alleen voor. “Steunpunt Groene Zorg helpt bedrijfsleiders naar een engagement op maat. Wie een zorggast overweegt, krijgt vooraf voldoende informatie. De provinciale consulent komt op bezoek en bespreekt welk profiel van zorggasten al dan niet bij je past. Wil je liever niet met een specifieke doelgroep werken, dan houden we daar rekening mee. Er wordt zo specifiek op maat gewerkt dat groene zorg mogelijk is voor iedereen.”

Veilig en juridisch correct kader

In 2019 hield Steunpunt Groene Zorg een uitgebreide telling. Daaruit bleek dat er op dat moment 1212 zorggasten actief waren op land- en tuinbouwbedrijven. De meerderheid woont zelfstandig of in een gezin en komt individueel naar de boerderij. Daarnaast waren er ook die – veelal vanuit een voorziening – in kleine groepjes naar het bedrijf kwamen.

“Ben je boer en engageer je je hiervoor, dan is het belangrijk dat dit in een veilig en juridisch correct kader gebeurt. Welzijnsvoorzieningen hebben daar niet altijd de juiste kennis van. Daarom bieden wij met Steunpunt Groene Zorg een passende omkadering. Zo voorzien wij overeenkomsten die aanvaard worden door de inspectiediensten en die ook aspecten als veiligheid en verzekering niet vergeten. Overigens houden wij onszelf ook ter beschikking voor land- of tuinbouwbedrijven die rechtstreeks door een zorgvoorziening worden aangesproken, en die op die vraag willen ingaan. Wij kijken over je schouder mee zodat zowel de boer als de zorggast er zeker van kunnen zijn dat alles goed geregeld is. Land- en tuinbouwbedrijven hebben overigens recht op een subsidie van het departement Landbouw en Visserij, als beloning voor hun engagement. Wij begeleiden bij het aanvragen van die subsidie.”

Tuinbouwer Geert

“Wij hebben hier twee zorggasten, een jongen en een meisje”, vertelt slateler Geert Van Hulle uit Torhout. Gedurende zes jaar hebben wij dezelfde dame op ons bedrijf gehad. Ik kan mij zelfs niet meer precies herinneren hoe dat gekomen is. Mijn echtgenote heeft een verleden in de zorgsector en het was vooral zij die het zag zitten om zo iemand te begeleiden op ons bedrijf. Onze twee zorggasten komen elk een halve dag in de week hiernaartoe. Ze krijgen kleine taakjes: klapkisten openmaken, zakjes leggen, harken, … Je mag van die mensen geen prestaties verwachten, maar het is zowel voor hen als voor ons heel fijn dat ze nuttig bezig zijn. Steunpunt Groene Zorg heeft ons op weg geholpen met het papierwerk bij de opstart. En eens je in het systeem zit, vraagt het nauwelijks nog extra werk. Elk kwartaal een bevestiging geven, en de rest loopt vanzelf. Het verzwaart ons werk absoluut niet en daarnaast geeft het veel voldoening, zowel voor ons als voor onze zorggasten. ’t Is fijn om de mensen te zien openbloeien wanneer ze hier met hun werkjes bezig zijn.”

Landbouwer Koen

Koen Campforts baat een melkveebedrijf uit in Dessel. Ook hij krijgt een keer per week een zorggast over de vloer. “Dat is nu al twee jaar dezelfde zorggast en het gaat heel goed. In eerste instantie zag ik het niet zo zitten, maar mijn toenmalige vriendin werkt in een dagcentrum voor personen met een beperking en een van de mensen daar had veel interesse in het werken op de boerderij. Omdat ik op voorhand wist wie er bij ons op het bedrijf zou komen, heb ik ja gezegd, en dat is een heel goede beslissing geweest. Op vrijdagmiddag pik ik haar op en ze blijft hier tot acht uur ’s avonds. Ze strooit dan de kalfjes in, veegt de gang, wast speenemmers uit en doet de stallen van ons paard en ezel. De kleine dieren zijn haar domein, ook de hond wijkt niet van haar zijde. De dieren hebben een rustgevend effect op haar en ook voor mij is dit een heel positief verhaal. Ik heb veel hulp aan haar en ze is een deel van de familie geworden. We eten samen en ook verjaardagen en feestdagen worden niet vergeten. En er wordt niet alleen gewerkt: is er op vrijdag een opendeurdag of landbouwbeurs, dan gaat zij gewoon mee. Steunpunt Groene Zorg heeft er mee voor gezorgd dat de administratie en registratie in orde zijn.”

De zorggast is deel van de familie geworden.

 

Degelijke ondersteuning

Willem Rombaut, consulent Groene Zorg: Steunpunt Groene Zorg geeft land- en tuinbouwbedrijven die een zorggast ontvangen een degelijke ondersteuning. Voor een vrijblijvende kennismaking met groene zorg organiseert het steunpunt een korte infosessie. Voorlopig gebeuren die nog digitaal. We gaan tijdens zo’n sessie in op de zeer diverse doelgroepen die terechtkomen op land- en tuinbouwbedrijven en lichten toe wat ze nodig hebben aan ondersteuning. Je krijgt ook inzicht in het samenwerkingskader dat jou als ondernemer zowel juridisch als inzake kwaliteitszorg beschermt.

Dit voorjaar staan nog twee sessies gepland: op 3 mei en 15 juni.

Meer info vind je op onderstaande website, waar je ook kan inschrijven.

www.groenezorg.be/NL/Dienstverlening/VormingInformatie/Startersinfozorgboerderijen

Consulenten

Meer informatie