Menu

‘Gemeend Landelijk’ inspireert

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De Landelijke Beweging lanceert haar inspiratie voor beleidsmakers. Via fiches met concrete acties wil ze het beleid en de potentiële kandidaten inspireren. De Landelijke Beweging is het samenwerkingsverband tussen Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV-Vrouwen met vaart, KVLV-Agra, Groene Kring, KLJ en LRV.

Gemeend Landelijk

De fiches kregen de titel ‘Gemeend Landelijk’, met ‘Inspiratie door het platteland’ als actieve ondertitel. De verenigingen van de Landelijke Beweging zijn voornamelijk actief op het platteland, maar in een verstedelijkt Vlaanderen zijn de aandachtspunten gericht aan alle lokale en provinciale besturen. Een belangrijk uitgangspunt is de verbinding tussen stad en platteland. Volgens de Landelijke Beweging spelen vernieuwing en innovatie zich immers niet alleen af in de stad. Gemeenten en provincies kunnen samen werk maken van die collegialiteit. Op de inspiratiefiches vind je – naast de standpunten van de Landelijke beweging – concrete acties voor gemeenten en provincies, maar ook links naar concrete voorbeelden uit de praktijk. Pas door links te leggen tussen de fiches kom je tot een evenwichtig beleid.

Uitdagingen voor de gemeente

De gemeenten krijgen een prominente rol toegewezen in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. De uitdagingen om de open ruimte te vrijwaren en in te zetten op kernversterking zijn niet nieuw, maar vragen een vernieuwende aanpak. Daarnaast speelt de gemeente een cruciale rol in de ondersteuning van kinderen en jeugd. De Landelijke Beweging schuift vijf prioriteiten voor de gemeente naar voren:

  • een sterk dorpenbeleid, dat wordt uitgewerkt via betrokkenheid en participatie;
  • een regierol voor een sterk verenigingsleven in elke gemeente;
  • een kwaliteitsvol en integraal (thuis)zorgbeleid;
  • stimulansen voor de fiets als vervoersmiddel;
  • een beleid dat garant staat voor een toekomstgerichte ontwikkeling van land- en tuinbouwbedrijven.

Uitdagingen voor de provincie

De provincie houdt grondgebonden materies binnen haar bevoegdheid en is verantwoordelijk voor een dynamisch plattelandsbeleid, dat impulsen geeft aan de leefbaarheid van het platteland. Daarnaast is er voor de provincie een belangrijke regie- en ondersteuningsrol weggelegd voor de uitdagingen die op de steden en gemeenten afkomen. De Landelijke Beweging schuift vijf prioriteiten voor de provincie naar voren:

  • rechtszekerheid voor land- en tuinbouwbedrijven in de vergunningverlening en plannen;
  • een beleid dat gericht is op het ruimtelijk rendement en het vrijwaren van de open ruimte;
  • het voortzetten van de kerntaak inzake waterbeheer;
  • een dynamisch plattelandsbeleid, waarbij de provincie ondersteunt en coördineert;
  • ondersteuning voor landbouwverbreding in al haar vormen.
Deel deze pagina: