fvf

Boerenbond zet meer dan ooit in op duurzaamheid

4 oktober 2022

De algemene vergadering van de Verenigde Naties nam in 2015 formeel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) aan. Deze doelen reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

De SDG’s worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook Boerenbond zet sterk in op alle duurzaamheidsthema’s. Hieronder focussen we op de thema’s welvaart, planeet en mensen. Aan die verschillende thema’s werd aandacht besteed op de Nazomerontmoeting van Boerenbond op dinsdag 4 oktober.

hnh
fvf
Welvaart

Een eerlijk inkomen is de basis waarop boeren en tuinders moeten kunnen steunen. Is dat er niet, dan is er ook geen duurzame voedselproductie mogelijk. Boerenbond werkt hard om beleidsmakers, consumenten en ketenpartners bewust te maken van de nood aan economische duurzaamheid en rechtszekerheid.

Maar we helpen onze leden ook om de veerkracht en robuustheid van hun bedrijven te verbeteren en hun bedrijfsmodel kritisch te bekijken. Onze vormingen, adviesverlening en ondersteuning via de focus managementtool zijn waardevolle handvaten waarmee boeren en tuinders aan de slag kunnen. Zo werken we samen aan meer economische duurzaamheid als basis van sterke agrovoedingssector in het hart van Europa.

Planeet

Landbouwers ondernemen elke dag in weer en wind. Zij weten beter dan wie ook hoe belangrijk het is om onze planeet met respect te behandelen. Samen met zijn leden werkt Boerenbond elke dag aan het bieden van oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. Duurzaam watergebruik, hernieuwbare energie, methaanreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, bodemkwaliteit…

De initiatieven die de sector neemt zijn indrukwekkend. Via onder andere onze projecten als Klimrek en partners zoals Boerennatuur, en de energie- en dierenwelzijnsscan zet Boerenbond niet alleen in op onderzoek, maar helpen we ook om de theorie op een haalbare manier naar de praktijk te brengen.

fvfv
fgf
Mensen

Landbouw zorgt voor lokaal en veilig voedsel, maar de sector zorgt ook voor de maatschappij en maakt er deel van uit. Samen met onze leden gaan we op zoek naar meer draagvlak voor de land- en tuinbouwsector. Via bijvoorbeeld Dag van de Landbouw en Plattelandsklassen. Zo helpen we om de mooie verhalen van onze land- en tuinbouwers aan nieuwe doelgroepen te vertellen.

Boeren is is ook zorgen, bijvoorbeeld via het Groene Zorg-netwerk van Boerenbond. Maar ook zelfzorg is broodnodig, en dus ondersteunen we het mentale welzijn van onze leden maximaal in elke stap van zijn of haar carrière. Via projecten als Farmwell, via adviesverlening maar ook door een luisterend oor te zijn voor wie daar nood aan heeft.