Menu
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/export-sierteelt-onder-druk-2-jaar-na-de-rusland...
Export sierteelt onder druk: 2 jaar na de Ruslandboycot
Lees meer »
https://www.boerenbond.be/actualiteit/neem-maatregelen-om-hittestress-bij-dieren-te-voorkomen
Voorkom dat je dieren hittestress lijden
Neem bij deze warme temperaturen je voorzorgen, zowel voor mens als dier! Lees meer »
http://www.dagvandelandbouw.be
Het begint bij ons
Kom op zondag 18 september naar de Dag van de Landbouw Lees meer »
1
2
3
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Deze week werd met de sector gediscussieerd over de besteding van 6,92 miljoen euro crisissteun voor dierlijke sectoren.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
De positieve signalen van de zuivelmarkten vertalen zich voorlopig nog niet in de uitbetaalde melkprijzen.